Europa Christi 2023 – „Kościół – Edukacja – Wychowanie” – Rajd Rowerowy

W dniu 10 maja 2023 roku w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach rozpoczął kolejny się już Kongres Ruchu „Europa Christi”. Uczestnicy Kongresu debatowali na bardzo aktualny, w świetle obecnych zmian kulturowych, temat:  „Kościół – Edukacja – Wychowanie”.

Organizatorami Kongresu byli:

– Fundacja Myśląc Ojczyzna im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia

– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

– Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

– Fundacja Wigry Pro.

Patronat honorowy sprawowali:

– Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

– GovTechPolska

– Ks. Biskup Jerzy Mazur Biskup Ełcki

– Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz

Swoistym preludium do Kongresu był  Rajd Rowerowy – Śladem Jana Pawła II – w którym wzięli udział  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz jako gość honorowy Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, któremu towarzyszył proboszcz parafii wigierskiej ks. Jacek Nogowski, Prezes Fundacji „Wigry PRO”. Trasa o długości ponad 20 km prowadziła m.in. przez miejsca, które podczas pamiętnej wizyty w 1999 roku odwiedził Papież Jan Paweł II. Trasa rajdu rozpoczynała się przy Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach i wiodła przez urokliwe tereny Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno ziemi suwalskiej, a także odkrywać ślady jakie historia zostawiła na tej ziemi.

Zadziwiające, jak ten malutki obszar Polski, tak dużo mówi o jej historii. Pierwszy postój miał miejsce na skraju lasu, przy szosie Sejny-Suwałki i skrzyżowaniu z drogą do Leszczewa, gdzie znajduje się miejsce pochówku (cmentarz) żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w bitwach I wojny światowej. Tuż obok cmentarza znajduje się również mogiła i pomnik poległych w walce – konflikcie polsko –litewskim o Ziemię Sejneńską i Suwalską – ułanów Wawrzyńca Walkowiaka i Stanisława Walotki, żołnierzy 16 pułku ułanów, którzy zginęli w dniu 2 września 1920 roku, podczas obrony Sejn w starciu z wojskami litewskimi.

Warto jednak w tym miejscu dodać, że uczestnicy rajdu przejeżdżali wcześniej obok skromnego pomnika upamiętniającego ofiary represji niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej. Ofiarą tych represji był m.in. profesor Alfred Lityński kierownik pierwszej w Polsce Stacji Hydrobiologicznej badającej faunę wodną. Stacja ta znajdowała się w Starym Folwarku przy jeziorze Wigry. Można tu jeszcze dodać, że zaledwie kilkaset metrów dalej, w lesie, znajduje się miejsce zamordowania przez okupantów niemieckich, podczas II wojny światowej, polskiego kapłana Antoniego Romualda Jałbrzykowskiego, bratanka metropolity wileńskiego.

Kolejny postój uczestnicy rajdu mieli w miejscowości Krzywe przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, którego utworzenie proponował profesor Lityński. Tutaj mieliśmy okazję nieco odpocząć obejrzeć wystawę przyrodniczą i usłyszeć kilka ciekawostek o specyfice ziemi i klimatu suwalskiego. Z Krzywego uczestnicy Rajdu zawrócili stronę Wigier i skierowali się do miejscowości Leszczewo, gdzie przy pomniku Jana Pawła II wysłuchali barwnej gawędy pana Milewskiego, który miał zaszczyt gościć w swoim domu Papieża-Polaka podczas Jego pamiętnej wizyty na Suwalszczyźnie.

Dalej droga wiodła do Starego Folwarku, gdzie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej uczniowie szkoły spotkali się z ministrem Przemysławem Czarnkiem. Uczestnicy rajdu mieli tu okazję zapoznać się z inicjatywą Mobilnego Laboratorium Przyszłości.

Ostatnim etapem rajdu był powrót do Klasztoru na Wigrach.

Tutaj po krótkiej przerwie obiadowej o godz. 14:00 rozpoczęły się obrady Kongresu.

Andrzej Meller -Suwałki

https://bialystok.tvp.pl/69766564/na-papieskim-szlaku

Pozostałe artykuły