Z Matką Bożą Łaskawą na granicy Polski

W środę, 19 lipca 2023 r., w ramach peregrynacji kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, Strażniczki Polski odbyło się modlitewne czuwanie przy pomniku upamiętniającym miejsce mordu Żołnierzy 24 Batalionu KOP Sejny z 1939 r. na strażnicy przez Armię Sowiecką w miejscowości przygranicznej, Stanowisko. To wydarzenie poprzedziła Msza św. w par. pw. Św. Anny w Gibach, której przewodniczył proboszcz, ks. kan. Jarosław Pierzgalski.

W homilii ks. Pierzgalski zwracając się do licznie przybyłych wiernych z Suwałk, Sejn i okolic Gib, podkreślił, że dzisiaj przybyli nie tylko ci, którzy czczą Matkę Bożą, ale też ci, którzy są zatroskani o Polskę. „Jednoczy nas dzisiaj wspólna modlitwa o pokój. Czujemy się odpowiedzialni za naszą Ojczyznę. I tak, jak nasz naród jednoczył się w czasie zarazy w XXVI w., podczas działań zbrojnych w czasie okupacji, tak i dzisiaj gromadzi nas Matka Boża” – mówił kapłan. Podkreślał, że wszelkie łaski będziemy umieli przyjąć tylko w ufności i prostocie serce. Dlatego, jak zauważył, trzeba także z prostą serca przyjąć to nawiedzenie Matki Bożej Łaskawej. „Trzeba nam ufności i zawierzenia, żeby Matka Boża uchroniła naszą Ojczyznę od zniszczenia, od wojny” – mówił ks. Pierzgalski.

Po Eucharystii uczestnicy, tworząc kolumnę, samochodami udali się do  miejscowości Stanowisko, aby przy pomniku wojennym, blisko styku granic: Polski, Litwy i Białorusi, w modlitwie różańcowej Matce Najświętszej zawierzyć granice i wypraszać pokój. Kiedy kolumna samochodów prowadzona przez Straż Leśną dotarła do punktu spotkania, Matkę Bożą powitali parafianie z Berżnik. Pomimo deszczu ludzie klęczeli przed Najświętszym Sakramentem i kopią cudownego wizerunku Strażniczki Polski z różańcem w ręku. Rozważania Tajemnic Chwalebnych Różańca przygotował Komitet Peregrynacyjny. Każda tajemnica różańcowa przedstawiała konkretny fakt historyczny naszego narodu, w którym ingerencja Matki Bożej przyniosła zwycięstwo. Nabożeństwo w lesie prowadził ks. Pierzgalski, a rozważania odczytał ks. dr hab. Krzysztof Sordyl, z par. w Rycerce Górnej, diecezja bielsko-żywiecka. 

W Gibach peregrynacja kopii cudownego obrazu Strażniczki Polski rozpoczęła się w sobotę 15 lipca i zakończy się po południu w czwartek,  20 lipca 2023 r. Za koordynację tej peregrynacji odpowiada Aneta Ciężarek. „Ta peregrynacja, to plan Matki Bożej, która posłużyła się mną i każdym, kto przyczynia się do tego dzieła. Od trzech lat Matka Boża Łaskawa peregrynuje po Polsce. Dzięki temu odbywa się narodowa modlitwa. Czuję, że w ten sposób Maryja chce nas uratować. Bo zagrożenia są nie tylko te fizyczne, jak wojna, zarazy, ale i duchowe, moralne. To co się dzieje teraz z rodzinami, małżeństwami, demoralizacja dzieci…, to jest trudne do uratowania. Potrzeba wypraszać nam kolejnego „cudu nad Wisłą” – mówi Aneta Ciężarek.   

Jak zauważył ks. Pierzgalski: „Nie ma przypadków. „Matka Boża chciała być z nami w tym znaku kopii cudownego wizerunku Strażniczki Polski w czasie upamiętnienia 78. rocznicy Obławy Augustowskiej, którą upamiętniliśmy w niedzielę 16 lipca. Chce być z nami także dzisiaj, kiedy spotykamy się na trójstyku granic Polski, Litwy i Białorusi, w czasie, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. A Ukraina nadal walczy o swoją niepodległość. Trzeba nam ze św. Andrzejem Bobolą, którego relikwie mamy w parafii, z bł. Marianną Biernacką i Wszystkimi Świętymi, wypraszając orędownictwa Matki Bożej, wołać o pokój” – mówił ks. kan. Jarosław Pierzgalski, proboszcz z Gib.        

Od 20 lipca Matka Boża Łaskawa nawiedzi parafię w Wigrach, a następnie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach. Parafie, które chcą przeżyć spotkanie z Matką Bożą Łaskawą proszone są o zgłaszanie przez stronę peregrynacyjną: www.matkabozalaskawa.pl

Pozostałe artykuły