XXXI Ełcka Piesza Pielgrzymka u Pani Jasnogórskiej

Wymęczeni kilkunastodniowym marszem, ale szczęśliwi i duchowo umocnieni pielgrzymi z diecezji ełckiej dotarli do Matki Bożej Jasnogórskiej. Pokonali ponad 500 kilometrów. Przynieśli tysiące przemodlonych intencji. Doświadczyli wiele trudu, bąbli, wyrzeczeń, zwątpienia, a także wiele radości. Dziś z nieskrywaną radością, szczęśliwi pątnicy doszli do Częstochowy. Przed Cudowne Oblicze Pani Jasnogórskiej przynieśli siebie i liczne intencje. A one są bardzo różne: od podziękowań za zdaną maturę, dostanie się na studia, po prośby o zdrowie i wiarę dla bliskich.

W piątek, 11 sierpnia na szczyt jasnogórski, dotarła XXXI Ełcka Pielgrzymka Piesza. Pielgrzymów, wśród których szedł bp Jerzy Mazur, biskup ełcki powitała liczna grupa diecezjan, która dojechała na wspólną Eucharystię dziękczynną. W tym roku pątnikom towarzyszyło hasło „Wierzymy w Kościół Chrystusowy”.

Bp Jerzy Mazur zauważył, że był to dobry czas, by odnowić relację z Bogiem, by doświadczyć Kościoła jako wspólnoty. „Przez 17, 16 i 15 dni pielgrzymowania uczyliśmy się czym jest Kościół, umacnialiśmy wiarę w Kościół Chrystusowy. My jesteśmy Kościołem, który jest w drodze, który się modli, mówi o Bogu i tego się nie wstydzi” – mówił biskup. 

Biskup ełcki podkreślił również wymiar dziękczynny swojego udziału w pielgrzymce. Mówił:  „Dziękuję za miłość, Kościół, 70. lat życia i za 25 lat sakry biskupiej. Ta pielgrzymka jest też wynagrodzeniem za grzechy, moje,  diecezji i wszystkich kapłanów, a także prośbą o pokój w Ukrainie, na świecie i bezpieczeństwo dla Polski”.

„Pielgrzymka jest dla mnie ogromnym świadectwem wiary. Tutaj doświadczyłem żywego Kościoła. Te wszystkie dni były dla mnie czasem osobistych rekolekcji, modlitwy. Myślę, że był to również czas, który uczy pokory. To moje pielgrzymowanie przypomniało mi, jako kapłanowi, że jestem posłany do drugiego człowieka. Nawet w chwilach, gdy wydawało mi się, że nie mam nic, co bym mógł dać drugiemu człowiekowi, to sam Jezus przychodził w sakramentach, abym mógł Go dawać innym. To wspólne pielgrzymowanie, doświadczenie różnych braków, niedogodności, a z drugiej strony ogromna życzliwość spotykanych na trasie osób umacnia powołanie, wiarę i daje radość życia” – mówił ks. Karol Czaplicki z Giżycka.    

Pielgrzymi wyruszyli z Ełku 28 lipca, by po przejściu ponad 500 km. pokłonić się naszej Matce, Królowej Polski. Pątnicy pielgrzymowali w sześciu grupach: Augustów, Jaćwingowie – Ełk, Jaćwież – Giżycko, Galindia- Pisz, Sambia, Suwałki. W tym roku, w pielgrzymce z diecezji ełckiej na Jasną Górę wzięło udział ponad 220 pielgrzymów, w tym 18 księży na czele ze swoim biskupem, 7 sióstr zakonnych, 4 kleryków WSD. Najstarszym pielgrzymem był 75-letni Józef Walinowicz, a najmłodszą uczestniczką była roczna Franeczka Mocarska.  „Trasa ełckiej pielgrzymki jest jedną z najdłuższych w Polsce. Ujmująca była serdeczność spotykanych ludzi oraz żywa wiara i pobożność pielgrzymów. Już dzisiaj zachęcam do pielgrzymowania z nami w przyszłym roku” – mówił ks. Łukasz Kordowski, kierownik pielgrzymki, który szedł już po raz 24.

Ukoronowaniem pielgrzymki była wspólna Msza św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W koncelebrze wzięli udział kapłani z diecezji, którzy pielgrzymowali oraz dojechali wraz ze swoimi parafianami.

W homilii biskup podkreślał, że „czas pielgrzymowania to trwanie na modlitwie razem z Maryją w Wieczerniku. Tym Wieczernikiem była cała trasa pielgrzymkowa z Ełku na Jasną Górę. Wyrażam wdzięczność Bogu za Kościół, za diecezję ełcką, dziękuję Bogu za 25 lat sakry biskupiej: za 5 lat mojej posługi biskupiej w Irkucku na Syberii i 20 lat w diecezji ełckiej. Za wszystkie łaski, którymi przez moją posługę Bóg obdarza mnie i innych” – mówił biskup.

„W domu Matki chcę przypomnieć i zachęcić was, nie ustawajcie w modlitwie. Daliście piękne świadectwo modlitwy w drodze. Wielu z was odkryło skarb, którym jest różaniec. Odkryliście modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Jestem mocno zbudowany waszą postawą całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu” – dzielił się swoją refleksją bp Mazur.

Biskup podkreślił również bogactwo wspólnego pielgrzymowania. Mówił: „Przez te dni pielgrzymując razem z wami zauważyłem jak świadczycie sobie nawzajem dobro i  doświadczyłem wiele dobra też od was. Jestem zachwycony gorliwością i zapałem kapłanów pełniących różne funkcje. Jestem zachwycony służebną postawą naszych alumnów. Jestem zbudowany postawą wszystkich pielgrzymów, waszym świadectwem wiary, zawierzeniem siebie Bogu i Maryi i waszą wytrwałością w modlitwie”.

Na zakończenie bp Jerzy Mazur zachęcał pielgrzymów, aby w swoim otoczeniu przekazywali  ważne orędzie o życiu wiecznym, o zbawieniu, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem świata. „Kościele ełcki bądź Kościołem, który żyje Ewangelią i wychodzi, który jest w drodze, który nie lęka się różnorakich zagrożeń, który otwiera się na miłosierdzie i je głosi. Kościele ełcki bądź Kościołem, który się modli, uczestniczy w Eucharystii, trwa na adoracji i zachęca innych do tej modlitwy. Kościele ełcki, bądź Kościołem, który głosi Chrystusa, daje świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym” – apelował biskup.

Podczas wspólnego pielgrzymowanie pątnicy modlili się o asystencję Ducha Świętego dla tych, którzy stoją przed ważnymi wyborami życiowymi, zwłaszcza o odwagę do pójścia drogą powołania do kapłaństwa i życia zakonnego; o miłosierdzie Boże, o pokój w Ukrainie i na świecie.

Pielgrzymi swoje spotkanie z Matka Bożą zakończyli Apelem Jasnogórskim oraz Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.

Od 29 lipca do 11 sierpnia w parafiach diecezji ełckiej trwało duchowe pielgrzymowanie w ramach XXXI Ełckiej Pielgrzymki Pieszej. Pielgrzymi duchowi, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć fizycznie w pielgrzymce, przez te dni duchowo towarzyszyli pątnikom gromadząc się w ełckiej katedrze na wspólnej modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim. Ok. 100 osób z Ełku wzięło udział we Mszy św. dziękczynnej przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski. W godzinie miłosierdzia ta grupa pielgrzymów z Ełku odprawiła nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach. Zaproponowane rozważania przez ks. Roberta Galickiego dotyczyły drogi krzyżowej w rodzinie. Udział w nabożeństwie i rozmodlenie uczestników było zauważonym przez innych pielgrzymów świadectwem wiary.     

mr

Pozostałe artykuły