Modlitwa o powołania

Modlitwa o powołania w roku duszpasterskim poświęconym uczestnictwu we wspólnocie Kościoła (2023/2024)

            Z początkiem października rozpocznie się kolejna edycja „Całorocznej modlitwy o powołania w parafiach diecezji ełckiej”. Ta forma troski o wierne realizowanie już rozpoznanych i pomoc w rozeznawaniu nowych powołań została zainicjowana w 2021 r. Przez ostatnie dwa lata każda parafia w wyznaczonym terminie, oprócz tradycyjnie podejmowanych praktyk, włączała się w modlitewne dzieło, dając wyraz dojrzałej odpowiedzialności za powołania (małżeńskie, kapłańskie, zakonne, misyjne).

            Bardzo dziękuję Duszpasterzom, Braciom i Siostrom, którzy nie tylko dostrzegają potrzebę modlitwy w tej intencji, ale ufnie i wytrwale zanoszą ją do Boga, który jest źródłem wszelkiego powołania chrześcijańskiego.

            Po raz kolejny serdecznie zapraszam wszystkie parafie (duchownych i świeckich) do kontynuowania podjętego dzieła. Dlaczego modlitwa jest tak ważna? W październikowym numerze „Martyrii” podejmuję próbę odpowiedzi na to pytanie (zapraszam do lektury) i przypominam podstawowe założenia powołaniowej inicjatywy.

            Warto zauważyć, że zbliżający się rok duszpasterski poświęcony uczestnictwu we wspólnocie Kościoła stwarza okazję do włączenia się w odpowiedzialne współtworzenie życia parafialnego. Świadome i czynne zaangażowanie się w modlitwę (i inne inicjatywy powołaniowe) to niewątpliwie podstawowa forma uczestnictwa w życiu Kościoła, którego jednym z zadań jest rodzenie i pielęgnowanie nowych powołań.

            Uprzejmie proszę i całym sercem zapraszam do wspólnej troski o powołania w Kościele i (nie tylko) dla Kościoła!

ks. Marcin Sieńkowski – rektor WSD w Ełku

Załączony plik zawiera terminarz modlitwy w poszczególnych parafiach:


		

Pozostałe artykuły