Ełcki Wolontariat Misyjny zaprasza!

Rozpoczynamy kolejny rok formacji w Ełckim Wolontariacie Misyjnym. Celem naszej działalności jest duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży i osób dorosłych do pełnienia posługi wolontariusza w krajach misyjnych oraz prowadzenie animacji misyjnej w diecezji ełckiej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godz. od 9:30 do 15:30. Są prowadzone przez fachowców, w formie ciekawych warsztatów. Można także w czasie tych spotkań wysłuchać interesujących świadectw misjonarzy albo wolontariuszy misyjnych i wspólnie pomodlić się w intencji misji. Papież Franciszek zachęca nas „Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej a to zdecyduje o wszystkim.”  Jeżeli interesuje Was tematyka misyjna i czujecie, że moglibyście w aktywny sposób zaangażować się w głoszenie Ewangelii i pomoc misjonarzom – Zapraszamy!

Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 września sali konferencyjnej Kurii w Ełku. – CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie https://diecezjaelk.pl/ w zakładce Wydział Misyjny. Należy go przesłać na

adres kuria@diecezja.elk.pl (najpóźniej do 25 września br.)

Ks. Krzysztof Karski i S. Donata Topa – Koordynatorzy Ełckiego Wolontariatu Misyjnego

Pozostałe artykuły