Współpraca WTZ w Ełku z Nadleśnictwem

Po licznych rozmowach pomiędzy Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ełku a Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, w czwartek, 21 września 2023 r. zostało uroczyście podpisane porozumienie dotyczące umożliwienia podopiecznym WTZ w Ełku odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Malinówce.

„Podpisanie porozumienia o współpracy między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ełku działającymi przy Katolickim  Stowarzyszeniu  Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ jest to pierwsza na taką skalę możliwość systematycznych praktyk zawodowych osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Malinówce. Dla naszych podopiecznych jest to ważna forma rehabilitacji, która znacznie wpłynie  na polepszenie zarówno aktywizacji społecznej jak i  zawodowej. Nasi podopieczni są zagrożeni wykluczeniem z życia społecznego. Pomimo swoich niepełnosprawności  pragną być przydatni społeczeństwu. Chcą pracować i dzięki temu czuć się częścią społeczności, jej pełnowartościowymi obywatelami” – wyjaśnia Małgorzata Charubin, kierownik WTZ w Ełku.

Wśród zgromadzonych uczestników byli obecni podopieczni WTZ w Ełku, na czele  z Małgorzatą Charubin, kierownikiem WTZ, Joanna Sawicka, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej, ks. prał. Tadeusz Herman, diecezjalny opiekun Stowarzyszenia, pracownicy Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na czele z Zenonem Angielczykiem, z-cą dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Arkadiuszem Malinowskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Ełk, ks. Piotr Walczak, proboszcz parafii w Stradunach oraz goście.

To wydarzenie zostało zwieńczone wspólną Eucharystią, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W kaplicy, w Malinówce zgromadzili się pracownicy Lasów Państwowych, uczestnicy WTZ wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. W homilii biskup podkreślił, że jest to bardzo wymowny moment. „Modlimy się, by inicjatywa, która dzisiaj została zapoczątkowana przyniosła obfite owoce, dobro dla podopiecznych Warsztatów i radość dla czyniących dzieła miłosierdzia” – mówił bp Mazur.

Jak zauważył biskup ordynariusz: „Osoby niepełnosprawne nie są inne, one mają tylko inne potrzeby. Ta inicjatywa wpłynie znacząco na polepszenie aktywizacji zawodowej podopiecznych Warsztatów, przez to poczują się przydatnymi społeczeństwu. Oni chcą pracować i dzięki temu czuć się pełnowartościowymi obywatelami” – wyjaśniał biskup.

Zwracając się do uczestników WTZ bp Mazur zachęcał, aby stawali się ekspertami przyrody. „Sadźcie drzewa, sadźcie nowe lasy i dbajcie o nowo posadzone drzewka. Poznawajcie gatunki drzew, roślin, ptaków i zwierząt. Stawajcie się ekspertami w tych dziedzinach” – mówił hierarcha.

Na zakończenie, bp Mazur podziękował zebranym za odwagę podjęcia tej inicjatywy. „To jest ta nowa wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił św. Jan Paweł II w Ełku” – mówił biskup. Podopiecznych ełckich WTZ biskup zachęcał, aby zastanowili się jakie „promienie miłosierdzia” mogą przekazać innym, min. leśnikom, osobom, które się o nich troszczą. Podopieczni bardzo spontanicznie oklaskami i szczerą radością wyrazili swoją wdzięczność.   

Podczas Eucharystii biskup pobłogosławił rzeźbioną ambonkę, która powstała na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ełku i jest darem od uczestników. Rzeźba z przodu ambonki przedstawia św. opata Jana Gwalberta, patrona leśników.  

Jak zauważyła kierownik WTZ, z faktem podpisania tej umowy wiążemy nadzieję na zmianę postawy społeczności wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak również integrowania osób niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi. „Myślę, że jest to pierwszy krok do pokonania bariery lęku, niepewności, a także do przeciwdziałania społecznej izolacji na rzecz akceptacji i wzajemnego szacunku. Współpraca  przede wszystkim będzie przebiegała na polu edukacji przyrodniczo-leśnej, patriotycznej i wychowawczej. Krzewienia wiedzy na temat zrównoważonej gospodarki leśnej. Będą to między innymi praktyki związane z zagospodarowaniem terenu leśnego, poprzez sadzenie nowego lasu i dbałości o nowo posadzone rośliny. Obcowanie z pięknem natury oraz poznawanie różnorodnych gatunków drzew, roślin, ptaków i zwierząt, ale też dbania o czystość i porządek na terenie Ośrodka” – zapowiada Małgorzata Charubin.

Zenon Angielczyk, w imieniu Lasów Państwowych wyraził nadzieję, że śladem Nadleśnictwa Ełckiego pójdą również inne placówki, bo jak stwierdził to są dobre praktyki, którymi należy zarażać.  

WTZ dla ełckiej społeczności są szczególnym miejscem. „Tutaj nasi podopieczni nabywają umiejętności przygotowania do samodzielnego życia na miarę swoich możliwości. To jest też  miejsce, w którym mogą rozwijać swoje pasje artystyczne. Efektami swojej pracy dzielą się na licznych kiermaszach i akcjach charytatywnych. Obdarzają też pięknem, które w sobie noszą, często jest to serdeczny uśmiech, ciepło  oraz życzliwa troska o innych. Mimo swojej choroby, potrafią dostrzec osoby bardziej potrzebujące. Ich obecność w społeczności uczy cierpliwości, wrażliwości i pokory. Uświadamiają ludziom zdrowym, zagonionym za potrzebami materialnymi, wartości nadrzędne. Nie dzielą świata na zdrowych i chorych, na MY i WY. Uczą nas, że niezależne od nich deficyty zdrowotne są cennym darem, który możemy odkrywać” – zapewnia kierownik WTZ.

Spotkanie zakończyło się wspólnym tańcem radości oraz agapą przy ognisku.  

mr

Pozostałe artykuły