By Kongres Eucharystyczny był życiodajny – Spotkania Rejonowe

Od wtorku, 20 lutego 2024 r. w diecezji ełckiej trwają wielkopostne spotkania rejonowe kapłanów, którym przewodniczy bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Dzisiaj spotkanie odbyło się w Suwałkach, natomiast w Ełku i Giżycku są zaplanowane na 21 i 22 lutego.

Kapłani spotkanie rozpoczęli wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Po modlitwie, zgromadzeni przeszli do sali parafialnej na kolejne punkty programu. 

W słowie skierowanym do kapłanów, bp Jerzy Mazur omówił ostatnie wydarzenia w diecezji ełckiej. Wyjaśnił kapłanom jak potrzebne jest ich zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej. Zaprosił wszystkich do podjęcia wyzwania drogi eucharystycznej odnowy diecezji ełckiej, do ożywienia eucharystycznej żarliwości i wrażliwości wśród duchownych i świeckich, do szukania nowych metod i dróg dotarcia do wiernych z przesłaniem eucharystycznym.

Biskup zwrócił uwagę na centralne dni kongresowe, aby ten czas był szczególnie przeżyty najpierw w parafiach, a w kolejnych latach w dekanatach i diecezji. Kongres będzie trwał od Wielkiego Czwartku 28 marca 2024 r. do  uroczystości Bożego Ciała 4 czerwca 2026 r. „Będzie to czas na zaangażowanie się duchownych i świeckich w ożywianie i budzenie eucharystycznej żarliwości. Program Kongresu Eucharystycznego pragnę razem z wami wypracować wyszczególniając wydarzenia w diecezji, dekanacie, parafii, rodzinie, na lekcji religii w szkole. Dlatego też zostały skierowane konkretne pytania do Parafialnych Rad Duszpasterskich” – mówił hierarcha.

„Kongres ma rozpalać miłość do życia Eucharystią, do adoracji Najświętszego Sakramentu poprzez pogłębienie wśród wiernych  duchowości eucharystycznej, zdumienia eucharystycznego, odnowienia kultu eucharystycznego w parafiach oraz pielęgnowanie życia sakramentalnego. Również ma być ożywieniem naszej nadziei, że Eucharystia, w której uczestniczymy ma stawać się siłą inspirującą do wypełniania misji głoszenia Ewangelii o zbawieniu i stawania się świadkami spotkania z żywym Chrystusem” – mówił bp Mazur.

Konferencję formacyjną o pięknie liturgii i celebracji w kontekście przygotowań do Kongresu Eucharystycznego, a także zaangażowaniu świeckich, skierował ks. dr Tomasz Bać, kapłan diecezji rzeszowskiej, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej oraz wykładowca w WSD w Rzeszowie.

Prelegent zwrócił uwagę, że ze względu na to, że kapłan Eucharystię celebruje każdego dnia, to może stać się jednym z jego obowiązków. „Łatwo można wpaść w pewne schematy i rutynę, która sprawia, że cała, dająca życie moc liturgii gdzieś ucieka. Już nas ani nie zaskakuje piękno tekstów liturgicznych, ani nie zachwyca głębia gestów połączona z ich ogromną prostotą. Chociaż w głębi serc pewnie jest to pragnienie, abyśmy sami czerpali życie z tego, co celebrujemy i to życie dawali innym ” – zauważył prelegent. 

Ks. Bać wskazując na problemy, które dotykają duszpasterstwo parafialne podkreślał, że tam gdzie są wspólnoty uczniów Chrystusa, gdzie jest Kościół, tam centrum i źródłem życia ma być Eucharystia i to godnie sprawowana. Zachęcał, aby każdy kapłan dokonał refleksji nad tym czym jest dla nas dzisiaj Eucharystia? W jaki sposób ja rozumiemy i celebrujemy, a jak winniśmy ją rozumieć i celebrować?

Rozwijając temat prelegent przypomniał historię i cel przeżywania Kongresów eucharystycznych.  Zwrócił uwagę na zaangażowanie świeckich w celebrację liturgii. Przypomniał kim jest kapłan w czasie liturgii oraz jaka jest rola kapłana w przygotowaniu i celebrowaniu Eucharystii. „Kapłan ma się zatroszczyć przede wszystkim o to, aby liturgia była piękna. A nie ma pięknej celebracji bez umiłowania wiernych” – mówił ks. Tomasz Bać.

Biskup ełcki zachęcił również duchownych „by przeżywane rekolekcje wielkopostne miały już tematykę  eucharystyczną. A także wydarzeniom, które są już w parafiach, należy nadać wymiar bardziej eucharystyczny”.

W diecezji ełckiej chociaż jest już ok. 300 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, bp Mazur zachęcał, aby proboszczowie angażowali kolejnych kandydatów do podjęcia takiej posługi w parafiach. Formacja dla kandydatów w tym roku rozpocznie się od Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Spotkanie zakończyło się Pasterskim błogosławieństwem. 

mr

Pozostałe artykuły