Spotkanie Mężczyzn u św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej (1 maja 2024)

W pierwszym dniu maja przeżywamy wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Jest on nie tylko przykładem pracowitości i pokory, ale przede wszystkim wzorem do naśladowania jako ziemski Opiekun Jezusa i małżonek Maryi, Matki Bożej. W ramach Kongresu Eucharystycznego, w sobotę 1 maja, Biskup Ełcki zaprasza wszystkich mężczyzn z diecezji i przebywających na jej terenie do udziału w diecezjalnym spotkaniu mężczyzn u św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej. Wszyscy mężczyźni gromadzą się w parafii p. w. św. Jana Pawła II w Ełku o godz. 8.30, skąd przejdą w pieszej pielgrzymce do parafii w Nowej Wsi Ełckiej. 

Przykład św. Józefa

Przykład tego świętego pokazuje mężczyznom, jak być głową rodziny, która postawi Boga na pierwszym miejscu, a żonę i dzieci otoczy opieką, miłością i szacunkiem, widząc w nich obraz samego Stwórcy. Św. Józef wskazuje mężom i ojcom, jak być reprezentantem mądrości, sprawiedliwości, roztropności, miłosierdzia i przede wszystkim: miłości. Orędownictwo św. Józefa jest nam szczególnie potrzebne w tych ciężkich czasach, kiedy atakowany jest Kościół i niszczona naturalna, chrześcijańska rodzina.

Wzór posłuszeństwa Bogu

Św. Józef nazywany jest milczącym Apostołem Jezusa. Ewangelie poświęcają mu dwadzieścia sześć wersów łącznie, a jego imię wymienione jest tylko czternaście razy. Św. Józef jest postacią, która nic nie mówi, ale działa bardzo aktywnie. Jest wzorem posłuszeństwa Bogu. Nasz święty pozwolił prowadzić się Najwyższemu i ufał Mu bezgranicznie. Był „sługą wiernym i roztropnym” (Mt 24, 45), skoro Bóg ustanowił go pomocnikiem w dziele zbawienia. W Maryi wypełniły się obietnice dane przed wiekami przez Boga, natomiast św. Józef był pierwszym świadkiem tego spełnienia dzięki swojej pobożności i wierności. Przez wstawiennictwo św. Józefa powierzamy Najwyższemu Panu wszystkich mężczyzn, zwłaszcza mężów i ojców rodzin, prosząc dla nich o łaskę posłuszeństwa i ufnego poddania się Bożemu prowadzeniu.

Program spotkania:

8.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Parafii p. w. św. Jana Pawła II

           w Ełku

8.45 – Wyjście Pieszej Pielgrzymki Mężczyzn do Parafii p. w. św. Józefa

            Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej

10.30 – Konferencja o Eucharystii

11.10 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.45 – Droga Krzyżowa wraz ze świadectwami Mężczyzn

13.00 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa

             Ełckiego

 Po Mszy św. Agapa

ks. Jacek Uchan

Pozostałe artykuły