Pielgrzymki: Suwałki – Wilno, Ełk – Jasna Góra – ZAPROSZENIE

Suwałki – Wilno

Szczęść Boże!

15 lipca 2024 roku, pod hasłem „Rodzina Święta”, już po raz 34. wyruszy Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie.

Podczas tegorocznego podążania przed tron Pani Miłosierdzia, pielgrzymi będą mogli pochylić się nad tajemnicą i ogromną rolą rodziny oraz małżeństwa w życiu człowieka. Przez codzienne uczestnictwo w Eucharystii, słuchanie konferencji, modlitwę i przede wszystkim przez wyrzeczenia i trudy związane z pielgrzymowaniem, pątnicy będą mogli zawierzać swoje rodziny, swoich najbliższych Maryi, Królowej Rodzin.

Pielgrzymka rozpocznie się uroczystą Mszą świętą, 15 lipca o godz. 7.00 w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Następnie, o godzinie 9.00 pielgrzymi wyruszą na szlak, aby przez 10 kolejnych dni błagać Maryję o pomoc i wstawiennictwo w codziennych sprawach.

Tradycyjnie już pielgrzymka podzielona jest na grupy oznaczone kolorami. Grupy pomarańczowa, biała i żółta są grupami prowadzonymi przez Salezjanów. W grupach tych pielgrzymuje duża ilość młodzieży, charakter grup jest bardzo radosny i spontaniczny.

Grupy zielona i niebieska to grupy prowadzone przez Pallotynów, charakteryzujące się szczególną pobożnością Maryjną i misyjną, natomiast grupa czerwono-złota to grupa diecezjalna, która cechuje się pięknem tradycyjnej modlitwy.

Wszystkie grupy tworzą piękną mozaikę, która przedstawia różnorodność wiernych w Kościele. Każdy na pewno znajdzie dla siebie miejsce!

24 lipca o godz. 12.00 czasu litewskiego (11.00 czasu polskiego) odbędzie się uroczysta Msza święta w Ostrej Bramie w Wilnie na zakończenie pielgrzymki. Zapisy na te rekolekcje w drodze rozpoczną się w poniedziałek, 17 czerwca. Serdecznie zapraszamy!

ks. Michał Słojewski SDB – Przewodnik Główny


Ełk – Jasna Góra

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drodzy Pielgrzymi!!!!

W tym roku pragniemy ponownie wyruszyć na szlak Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Zapraszam zatem każdego i każdą z Was do uczestnictwa w XXXII EPP na Jasną Górę. Wybierzmy się ochoczo, by Panu Jezusowi oraz Jego Przenajświętszej Matce podziękować za każdą otrzymaną łaskę. Przeżywając w tym roku Kongres Eucharystyczny Diecezji Ełckiej dziękujmy w sposób szczególny za to, że Pan Jezus jest realnie obecny pośród nas pod postacią chleba i wina.

Informacje organizacyjne:

W tym roku będzie możliwość wyruszenia grupy pielgrzymkowej ze swojego miasta, pod warunkiem że liczba uczestników przekroczy 30 osób. Jeżeli grupy z poszczególnych rejonów będą mniej liczne, wtedy przyjmiemy rozwiązania wypracowane w ubiegłych latach:

W skład I Grupy wchodzą dotychczasowe grupy: Suwałki – Augustów – Jaćwingowie Ełk. Wszelkie sprawy organizacyjne i zapisy prowadzą kapłani: Suwałki – x. Piotr Swędrowski; Augustów –
x. Przemysław Pastewski; Ełk – x. Kamil Wielgat.

W skład II Grupy wchodzą dotychczasowe grupy: Sambia – Jaćwież Giżycko – Galindia Pisz. Wszelkie sprawy organizacyjne i zapisy prowadzą: Sambia – x. Tadeusz Korosteński; Jaćwież Giżycko –
x. Łukasz Kalinowski; Galindia Pisz – x. Bartłomiej Chrulski.

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu pogody ducha, uśmiechu
i radości.  Pielgrzymka wyrusza z Ełku 28 lipca (niedziela), natomiast wejście na Jasną Górę przewidziane jest 11 sierpnia (niedziela) ok. godz. 10.30. Noclegi planowane są w miejscowościach: Biała Piska, Zabiele, Dąbrówka, Sypniewo, Maków Mazowiecki, Winnica, Kazuń Polski, Kampinos, Jesionka, Głuchów, Będków, Woźniki, Wola Blakowa, Mykanów, Jasna Góra.

Podstawowe zasady z regulaminu:

– obowiązkowym wyposażeniem jest niezbędnik, płaszcz od deszczu, dobrze rozchodzone buty(najlepiej dwie pary), a także jakieś osobiste naczynie do korzystania
z kuchni polowej

– w pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia(nie dotyczy to udziału całych rodzin)

–  zapisy na Pielgrzymkę ruszają 1 lipca

– koszt tegorocznej pielgrzymki wynosi 300 zł. od osoby

Wyjście pielgrzymki nastąpi dnia 28 VII 2024 r. z Ełku po Mszy Świętej sprawowanej w katedrze ełckiej o godz. 6.00.

Przy zapisie na pielgrzymkę u Księdza Przewodnika lub Księdza Proboszcza trzeba podać: nazwisko i imię uczestnika, pesel,  wiek, parafię, dokładny adres, nazwisko opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej oraz zgodę rodziców na samodzielny udział w pielgrzymce(16 – 18 lat), numer telefonu kontaktowego, uiścić opłatę zaliczkową(100zł). Całkowity koszt tegorocznej Pielgrzymki wynosi 300 zł. Jeżeli na pielgrzymkę wybiera się rodzina, opłatę pobiera się tylko od dorosłych i od jednego dziecka. Listę pielgrzymów oraz kwotę wpisowego należy przekazać do swojego Przewodnika.

Księża Proboszczowie otrzymają plakaty od Księży Przewodników, na których zostaną zamieszczone informacje usprawniające zapisy, organizację grupy i jej wymarsz. Podstawowe wiadomości są umieszczone na stronie internetowej: www.pielgrzymka.elk.pl oraz www.facebook.com/EPP.2011. We wszystkich sprawach dotyczących pielgrzymek na Jasną Górę można zwracać się także do kierownika – ks. Łukasza Kordowskiego (ul. Ełcka 17, 12-250 Orzysz;
tel.  516-237-040; email: venejk.4.4@wp.pl).

Ps.

Zapraszamy wszystkich wiernych oraz pielgrzymów poprzednich pielgrzymek, którzy nie będą mogli pójść w tym roku, aby dołączyli do XXXII EPP  i przyjechali do Częstochowy na dzień wejścia w dniu 11 VIII 2023, w ramach wyjazdu zorganizowanego przez parafię bądź dekanat. Można przyjechać bezpośrednio do Częstochowy albo uczestniczyć w ostatnim dniu wędrówki pieszej. Oto program tego dnia (11 VIII – niedziela):

5.00 – wyjście z Mykanowa spod kościoła – ( do Częstochowy 18 km.)

7.15 – wyjście z odpoczynku w Lubojni spod kościoła – (do Częstochowy 11 km.)

10.30 – przywitanie pielgrzymki przed szczytem Jasnej Góry

11.00 – msza św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

12.30 – 20.30 – czas do własnego zagospodarowania w Częstochowie

21.00 – Apel Jasnogórski

21.30 – Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry (prosimy o wzięcie lampionu)

23.00 – powrót do swoich parafii

     Ks. Łukasz Kordowski – Referat Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły