Kapłani diecezji ełckiej modlili się o świętość

W czwartek 20 czerwca 2024 r., w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, diecezja ełcka przeżywała doroczny dzień modlitw o świętość kapłanów. W spotkaniu wzięło udział około 200 księży pracujących w diecezji oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Ełku. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, a konferencję ascetyczną o posłannictwie kapłana wygłosił ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL.  

Dzień modlitw o świętość kapłanów rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach. Ks. prał. Jarema Sykulski zapraszając zgromadzonych księży do modlitwy przypomniał, że w tym roku to sanktuarium przeżywa jubileusz X lat swego istnienia. Jak podkreślał suwalski moderator, każdy kto tutaj przychodzi, spotyka się z Jezusem, z Bożym miłosierdziem. Tym bardziej kapłani są zaproszeni, aby wołać: „Jezu, ufam Tobie”.

Ks. prof. Krzysztof Góźdź w konferencji przypomniał, że nikt nie może samodzielnie ustanowić się kapłanem, ani też żadna wspólnota nie może powołać kogokolwiek na kapłana na pod stawie swoich decyzji. „Kapłan „daje to, czego sam z siebie nie może dać; czyni to, co nie pochodzi od niego; jest posłannikiem i stał się pośrednikiem tego, co przekazał mu Bóg. Istotą i podstawą posługi kapłańskiej jest rzeczywista, osobista i głęboka więź z Chrystusem” – mówił.

Prelegent podkreślał jak ważna jest w realizacji powołania modlitwa. Mówił, przypominając słowa Benedykta XVI: „Kapłan musi być człowiekiem, który dogłębnie zna Jezusa, który Go spotkał i który nauczył się Go miłować. Dlatego też kapłan musi być przede wszystkim mężem modlitwy”.

Wskazał, że z posłannictwem kapłańskim nierozerwalna jest służba. „Włączenie w posłannictwo Chrystusa i więź z Nim sprawia, że kapłan w swej posłudze nie działa dla siebie, jak ma to miejsce w każdym zawodzie, gdzie chodzi o samorealizację i sukces, lecz działa dla Innego, dla Chrystusa, a przez Niego – dla innych ludzi. I do tego działania potrzebne jest przede wszystkim bezpośrednie poznanie Jezusa, odkrycie Go w swoim wnętrzu i ostatecznie dogłębne pokochanie Go. Tylko wtedy kapłan może odkryć, że ta jego relacja do Chrystusa nadaje sens całemu jego życiu, w którym każde trudy można łatwo pokonać. Wtedy osobista miłość do Chrystusa staje się komunijną miłością do człowieka realizującą się we wspólnocie wierzących, czyli Kościele. Miłość ta staje się realizowaniem wiary, a zarazem osiągnięciem prawdziwego człowieczeństwa. Gdy jednak kapłan przestaje być sługą, wtedy mija się ze swoim zadaniem bycia posłanym. Ten, kto jest posłany, wie, że nie on jest najważniejszy, lecz jedynie to, co on otrzymał, aby innym przekazać” – zapewniał ks. Góźdź.

„To Jezus jest właściwym, rzeczywistym i jedynym Kapłanem. My natomiast uczestniczymy w tym jedynym kapłaństwie Chrystusowym. Nie ma więc „mojego” kapłaństwa. Jest tylko jedno kapłaństwo Chrystusowe. Jest też tylko jedno jedyne rzeczywiste pośrednictwo między człowiekiem a Bogiem. Pośrednictwo to zostało ustanowione przez samego Boga i ostatecznie dopełniło się w realizmie Krzyża Chrystusowego” – wyjaśniał prelegent.

Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W koncelebrze wśród licznie przybyłych kapłanów modlił się również bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, ks. prał. Mirosław Wachowski, z Watykanu oraz ks. prał. Krzysztof Seroka z Nuncjatury w Białorusi. W słowie wprowadzającym Biskup Ełcki zachęcał, aby zanosić modlitwy do Ducha Świętego, by umacniał służbę kapłańską. „Niech nasze kapłaństwo przynosi owoce zbawienia każdego z nas i tych, do których Bóg nas posyła” – mówił biskup.

W homilii ks. prof. Krzysztof Góźdź, nawiązując do usłyszanej Ewangelii mówił, że modlitwa Ojcze nasz, nie jest zwykłą modlitwą, bo mówi wiele o tym, kim jest Bóg. Podkreślał, że odkąd jest człowiek, istnieje modlitwa. „Nie powinniśmy się wstydzić ciągle wołać do Boga: „Kyrie eleison” – Panie zmiłuj się nad nami, kiedy przeżywamy trudności, smutki, ale i radości. Człowiek powinien u Boga żebrać. Prosić Boga to oznacza modlić się do Niego” – wyjaśniał kapłan.     

Bp Jerzy Mazur wyraził wdzięczność ks. prał. Jaremie Sykulskiemu, ks. kan. Antoniemu Skowrońskiemu, proboszczom parafii goszczących w dniu dzisiejszym kapłanów. Dziękował proboszczom parafii suwalskich i parafianom za przygotowanie agapy. Zwracając się do zgromadzonych kapłanów bp Jerzy Mazur dziękował za pracę duszpasterską i zaangażowanie w parafiach w przeżywaniu Kongresu Eucharystycznego. „Wyrażam wam wdzięczność za wspólną modlitwę, za to bycie razem, jako wspólnota kapłanów. Wypełniamy nasze posłannictwo kapłańskie tak, jak się modlimy. Szczególnie Eucharystia pomaga nam na drodze uświęcania się. Dzisiejszy świat potrzebuje świętych kapłanów, potrzebuje Chrystusa. Bądźcie świadectwem życia Eucharystią dla swoich parafian” – mówił biskup.

Biskup dziękował kapłanom za zaangażowanie w przeżywanie centralnych dni kongresowych i wydarzeniach Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej. Życzył kapłanom, aby dzięki posłudze troszczyli się o swoje zbawienie i doprowadzili tam tych, których Bóg stawia im na drodze. Zachęcał prezbiterów, aby we wszystkim szukali woli Bożej i ją wypełniali, a szczególnie wspierali się wzajemną modlitwą.

Dopełnieniem spotkania było podanie komunikatów kurialnych, wręczenie dekretów kierujących wikariuszy na poszczególne placówki duszpasterskie oraz ogłoszenie zmian proboszczowskich. W tym roku siedmiu proboszczów przeszło na emeryturę. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

mr

Pozostałe artykuły