To właśnie obok Jezusa uczeń odpoczywa duchowo, psychicznie i fizycznie (bp Zalewski) – Rozpoczęcie lata z Chrystusem w Giżycku

Lato oraz wakacje już się rozpoczęły, dlatego 6 lipca w Giżycku na Wzgórzu św. Brunona odbyło się Rozpoczęcie Lata z Chrystusem. Spotkanie nad jeziorem Niegocin rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową, po której Ks. Bp Dariusz Zalewski odprawił Mszę Świętą i wygłosił homilię do zebranych mieszkańców diecezji ełckiej, Giżycka oraz turystów.

Ks. Bp Dariusz słowo skierowane do zebranych wiernych rozpoczął od przytoczenia słów Ewangelii wg św. Marka, gdy Pan Jezus troszczył się o wypoczynek swoich uczniów. „Odpoczynek to powrót do źródeł, to możliwość przebywania obok Jezusa, cieszenia się Jego bliskością, słuchania Go, doświadczenia Jego akceptacji, przyjaźni, miłości, uczestniczenia w Jego planach. To właśnie obok Jezusa uczeń odpoczywa duchowo, psychicznie i fizycznie, odzyskuje siły, uczy się, aby potem na nowo móc służyć innym”.

„Jak więc wartościowo wypełnić ten czas?” – pytał Bp Zalewski, aby za chwile odpowiedzieć – „Pan Jezus udaje się ze swymi uczniami na miejsce pustynne, by odpocząć po trudach ewangelizacyjnej aktywności. Nie uważa tego czasu za stracony. Mimo iż tylu garnęło się do Niego, by słuchać słowa Bożego, by uzyskać uzdrowienie. Może zatem trzeba było zrezygnować z wolnych chwil – tyle ważnych rzeczy wokoło. Jednak Chrystus widzi potrzebę oddalenia choćby na chwilę, uchwycenia dystansu wobec codziennych spraw i obowiązków. […] Tymczasem większość z nas robi wprost przeciwnie. Wielu udaje się do miejsc zatłoczonych ponad wszelką miarę. Jeden tłum zamieniamy na inny, tyle że bardziej anonimowy i przypadkowy. Gdzieś na dnie pojawia się pretensja, że tylu innych chce robić to samo co ja, w tym samym czasie i miejscu! Miejsce urlopu powinno być wolne od jakichkolwiek przeludnień. Bliższe pustyni niż ludzkim mrowiskom” – podkreślał Kaznodzieja.

To, jak ważna jest regeneracja organizmu, Bp Dariusz podkreślał w kontekście 10 Przykazań Bożych: „Zbyt często zapominamy, iż pośród dziesięciu przykazań znajduje się piąte: „nie zabijaj”. Strzeż swego życia. Dbaj o zdrowie. Pośród ziemskich darów, którymi obdarował nas Bóg na pierwszym miejscu stoi życie i związane z nim zdrowie. Chodzi też o jakość życia. Tylko ten zrozumie te dary, kto utraci zdrowie. Zdrowie służy tobie samemu i twoim bliskim. Gdy przedwcześnie stracisz zdrowie, będziesz obciążeniem dla swych bliskich. Jeśli kochasz siebie – a od tego trzeba zacząć – dbaj o swoje zdrowie. Znajdź czas na rekreację, oderwanie się od obciążeń pracy, na osobiste refleksje”.

W swojej homilii Ks. Bp przytaczał również słowa Karola Wojtyły, który sam chętnie opowiadał o swoich wycieczkach, górskich wędrówkach czy spływach kajakowych: „Kiedyś ks. Kard. Karol Wojtyła tłumaczył w swym kazaniu sens słowa odpoczynek. Powiedział: odpocząć, to znaczy zobaczyć swoje życie „od – początku”. Można dodać „do końca”. Zobaczyć na nowo całą perspektywę życia – gdzie są jego źródła i korzenie, i gdzie jest jego właściwy, ostateczny cel. Zabiegani, zapracowani, łatwo sprowadzamy cel życia do spraw czysto materialnych – zdobywania środków do codziennej egzystencji, przymnażania doczesnych dóbr, walki o przeżycie w trudnych czasach. Zapewne jest to ważne, ale czy najważniejsze? Czy w tym można zawrzeć sens życia? Odpocząć, to oderwać się od trosk i spraw materialnych i podnieść wyżej oczy”.

Bp Dariusz podkreślił, że chce, aby to Rozpoczęcie Lata z Chrystusem, a także odprawiana Msza Święta, była swoistym „momentem naszego uświęcenia – doskonalenia na wzór Boga samego”.

Po odprawionej Mszy Świętej, wszyscy zebrani uczestniczyli w agapie przy ognisku.

Weronika Fląd – Martyria

Pozostałe artykuły