Dyspensa Biskupa Ełckiego od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Biskup ełcki Jerzy Mazur mając na uwadze sezon urlopowy oraz turystyczny charakter Diecezji Ełckiej, w trosce o dobro duchowe wiernych, na podstawie kan.87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji ełckiej dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 29 lipca oraz 12 sierpnia br.

Jednocześnie ordynariusz diecezji ełckiej zachęcił, by „Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili modlitwę Ojcze Nasz w intencji poszanowania życia ludzkiego”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA