„Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

Rz 10, 14-15

N. 734/2023 

 Rozeznając szczególną potrzebę aktywizowania wiernych świeckich, w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Franciszka zawarte w Liście Apostolskim „Antiquum Ministerium”, niniejszym dekretem z radością powołuję do istnienia

Szkołę Katechistów Diecezji Ełckiej
przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.

Celem Szkoły jest zorganizowana 2-letnia formacja i przygotowanie kandydatów do pełnienia posługi katechisty w parafiach Diecezji Ełckiej.
Katechista jest powołany przede wszystkim po to, by na mocy chrztu świętego podejmować posługę przekazywania wiary na różnych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze gotowym „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3, 15). Katechista jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. To tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowiedni sposób i z odpowiedzialnością (Antiquum Ministerium, 6).
Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Wszystkim odpowiedzialnym za dzieło Szkoły Katechistów w Diecezji Ełckiej, oraz kandydatom podejmującym trud kompleksowej formacji do posługi katechisty i dawania świadectwa wiary z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dano w Ełku, 1 października 2023 r.
we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii