Biskupi na XII Tydzień Wychowania: Kształtujmy serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię

Ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię – piszą biskupi w liście pasterskim zapowiadającym XII Tydzień Wychowania. Rozpocznie się on 11 września i potrwa do 17 września. Towarzyszyć mu będą słowa: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6) oraz myśli św. abp. Józefa Bilczewskiego.  

Myślą przewodnią tegorocznego XII Tygodnia Wychowania w Kościele w Polsce będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Towarzyszyć mu będzie również postać św. abp. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa metropolity lwowskiego i wieloletniego rektora Uniwersytetu Lwowskiego, zasłużonego na polu działalności wychowawczej, którego setna rocznica śmierci przypada w tym roku szkolnym – 20 marca 2023 r.

Biskupi w liście z okazji Tygodnia Wychowania wskazują na potrzebę perspektywy wiary w wychowaniu, wartości poprzedzania modlitwą życiowych decyzji, włączania się w dzieło ewangelizacji oraz troski o formację stałą dorosłych. „Dojrzała decyzja pójścia za Jezusem wymaga konkretnych odniesień do naszego całego życia, w tym także do dzieła wychowania. Musimy więc pytać siebie nieustannie, w jaki sposób my, jako wychowawcy, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uwzględniamy w naszych relacjach z wychowankami to, że jesteśmy uczniami Chrystusa?” – czytamy w liście.

Biskupi piszą, że uwzględnienie perspektywy wiary w wychowaniu wnosi optymizm, nadzieję i poczucie sensu życia. „Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo” – czytamy w liście. Biskupi podkreślają też potrzebę modlitwy za wychowanków. „Trzeba oczywiście czynić wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, korzystać z dostępnych metod i środków wychowawczych, ale trzeba też pamiętać o modlitwie i powierzeniu wychowanków Bogu” – zaznaczają.

Piszą też, jak ważne jest to, aby życiowe decyzje były zawsze poprzedzone modlitwą i rozeznaniem woli Bożej. „Pochopne decyzje, podejmowane bez głębszego namysłu, wynikające z towarzyszącej im płytkiej motywacji mogą wywrzeć negatywne skutki na całe dalsze życie. Stąd konieczność nieustannego zadawania sobie pytania, czego oczekuje od nas w danej chwili Bóg” – czytamy w liście.

Nawiązując do słów abp. Bilczewskiego, w których ukazywał on osobę Jezusa Chrystusa jako ideał człowieka, biskupi zachęcają wszystkich rodziców, duszpasterzy i katechetów do „włączenia się w dzieło ewangelizacji, której celem jest budowanie zażyłej więzi z Jezusem”. „Zróbmy wszystko, by przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania we wszystkich polskich parafiach miało charakter ewangelizacyjny. Zatroszczmy się o rozwój wspólnot ewangelizacyjnych. Doświadczenie głębokich więzi we wspólnocie, pośrodku której jest Chrystus, otwiera serca i stanowi najtrwalszy motyw trwania w przyjaźni z Bogiem” – piszą biskupi.

Zauważają też konieczność troski o formację stałą dorosłych, w tym o poziom wiedzy religijnej. Przywołują tu słowa abp. Józefa Bilczewskiego, który pisał: „Nie wystarcza wyuczenie się na pamięć kilku formułek katechizmu czy dogmatyki i etyki (…) Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta szczypta wiedzy religijnej, której nabędziecie w szkole, nie może wam starczyć na całe życie”. Biskupi za św. abp. Bilczewskim zachęcają wszystkich do pogłębiania swojej formacji. „Niech każdy z nas postawi sobie pytanie o poziom swojej wiedzy religijnej” – piszą i wskazują na to, że „dziś bez przeszkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej”, „działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji katolickich”, polecają również treści pogłębiające wiarę w Internecie oraz organizowane w parafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych.

Na zakończenie listu zapraszają wszystkich do włączenia się w przeżywanie XII Tygodnia Wychowania w Polsce. „Jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serca będą mężne i zdolne do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne zwłaszcza dziś, kiedy tak wiele naszych Sióstr i Braci z Ukrainy uciekając przed wojną przybyło do naszego kraju. Przyjmujemy ich z miłością. Niech nigdy nam nie zabraknie tej miłości i potrzeby bliskości z tymi, którzy nas potrzebują. To jest sprawdzian naszej wiary i owoc wychowania w szkole Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem” – czytamy w liście.

List jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w pierwszą niedzielę września.

BP KEP

>>TEKST LISTU

za: episkopat.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA