Bajtkowo – Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Msze Święte:

9:00 10:00 12:00 Dni powszednie: 16:00 (w okresie letnim 17:00)

Adres:

Bajtkowo 11, 19-300 Ełk

Rys historyczny: Pierwsze wzmianki o Bajtkowie pochodzą z końca XV w. Kościół został wybudowany w 1895 r. i służył wspólnocie protestanckiej. Po II wojnie światowej, gdy na tereny Bajtkowa przybyli katolicy, kościół został przekazany wspólnocie katolickiej. W 1946 r. został uroczyście poświęcony przez ks. Jana Kąckiego CRL. Przez szereg lat duszpasterstwo w parafii sprawowali księża Kanonicy Regularni Laterańscy z par. NSJ z Ełku. Następnie opiekę nad parafią przejęli księża diecezjalni. Kanoniczne erygowanie parafii dokonało się 26 lipca 1982 r. przez Bpa Jana Obłąka, Biskupa Warmińskiego. Świątynia zbudowana jest w stylu neogotyckim z cegły i kamieni polnych. Jest to budowla trójnawowa na planie prostokąta z wieżą od strony zachodniej. Dach świątyni dwuspadowy pokryty dachówką.

Wyposażenie świątyni: W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz soborowy. W centralnym miejscu w prezbiterium ustawiona jest figura Matki Bożej Różańcowej. W świątyni są dwa ołtarze boczne: jeden poświęcony św. Antoniemu, drugi Miłosierdziu Bożemu. Drewniana ambona umieszczona jest w nawie, przy kolumnie od strony północnej kościoła. Naprzeciw ołtarza głównego znajduje się chór muzyczny.

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, Ruch Focolari, Parafialny Zespół Caritas

Cmentarz: Cmentarz parafialny w Bajtkowie

Odpust: Matki Bożej Różańcowej – 7 października

Księgi parafialne: od 1970 r.