Giżycko – Parafia wojskowo-cywilna p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela

Msze Święte:

8:00 9:30 11:00 12:30 18:00 (latem 19:00)
Dni powszednie: 7:00; 18:00 (latem 19:00)

Adres:

Moniuszki 2A, 11-500 Giżycko

Rys historyczny: Parafię powołał do istnienia Ks. Bp Warmiński dr Edmund Piszcz 1 XI 1990 r., wydzielając ją z parafii p.w. św. Brunona w Giżycku. Pierwszym proboszczem został Ks. kan. Franciszek Stosik. 20 IV 1991 objął parafię nowy proboszcz – Ks. Kazimierz Gryboś. 4 V 1991 na placu przewidzianym pod budowę świątyni, pod krzyżem przyniesionym w procesji z k-ła macierzystego, została odprawiona pierwsza Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Józefa Wysockiego. Tymczasową kaplicę stanowiła pobliska świetlica FWP – Róża Wiatrów. 13 IV 1993 – parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła. 22 V 1994 – kamień węgielny pod nową świątynię wmurował Biskup Ełcki Wojciech Ziemba. Pierwszą Pasterkę w przykrytych dachem murach kościoła odprawiono 25 XII 1994r. Kolejne prace budowlane i wykończeniowe trwały do 1999 r. Poświęcenia kościoła, po Misjach Świętych przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa, dokonał 26 IX 1999 – Bp Edward Samsel. W ramach przygotowań do 1000 – lecia męczeńskiej śmierci tego świętego w latach 2006 – 2007 na przestrzeni od kościoła p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela, poprzez pobliski park i wzdłuż ul. św. Brunona, aż do wzgórza z krzyżem, zostało wzniesionych 14 stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych z głazów. W 2012 roku parafia została przekształcona w parafię wojskowo-cywilną.

Odpust: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Księgi parafialne: od 1991r., kronika parafialna również od 1991r.
Telefon: 87 428-29-69