Krasnybór – Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Msze Święte:

7:30 9:00 11:30

Adres:

Krasnybór 45, 16-310 Sztabin

Rys historyczny: W latach 1505 – 1506 król Rzeczypospolitej Aleksander ziemię zwaną Krasny Bór nadał rodowi litewsko – ruskiemu Chreptowiczom. Adam Iwanowicz Chreptowicz, podkomorzy nowogrodzki wraz z żoną Anną ufundowali kościół w 1598 r. Nowo powstałą parafię erygowano w 1627 r. pw. Zwiastowania NMP należącą do dekanatu grodzieńskiego biskupstwa wileńskiego obsługiwali sprowadzeni z Grodna Bazylianie. W roku 1661 Samuel Litawor Chreptowicz na prośbę swojej matki Anny, po odejściu Bazylianów, sprowadza do Krasnegoboru również z Grodna Bernardynów. Ci, z racji kiepskiego uposażenia opuszczają Krasnybór i w ich miejsce w roku 1679 sprowadzono Dominikanów z prowincji litewskiej. Dominikanie trwali do kasaty zakonu w roku 1825. Obok zakonu, przynajmniej w XIX w. funkcjonował pleban krasnoborski urzędując w drewnianym kościele stojącym w obrębie cmentarza grzebalnego w miejscu, gdzie obecnie stoi kościół św. Rocha. Po zawaleniu się kościoła drewnianego i po odejściu Dominikanów proboszcz przeniósł się do kościoła zakonnego i zamieszkał w opuszczonym i częściowo zdewastowanym klasztorze

Wyposażenie: Kościół sanktuarium: renesansowo – gotycki z 1598 r. Ołtarz główny drewniany! dąb, jesion } neogotycki wykonany przez Litwinów w 1898 r., odnowiony w 2000r, z cudownym obrazem MB Różańcowej z XVII w., pokryty srebrną i złotą szatą. Autor nieznany. W ołtarzu cztery figury: Św. Józefa, Michała Archanioła, św. Jacka i św. Dominika. Dwie ostatnie figury wykonał Piotr Szatkowski rzeźbiarz z Sokółki. Freski nieznanego autora na transepcie z XVII w. Obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w. Oraz Świętej Rodziny z wieku XIX. Malarz nieznany. Na barierce chóru współczesna kopia olejna Ostatniej Wieczerzy. Żyrandol wykonany z poroży jeleni. Dwa konfesjonały dębowe, nowe sosnowe ławy – 20 sztuk. Droga Krzyżowa, płaskorzeźba, ceramika. Instrument muzyczny elektroniczny. Ogrzewanie kościoła promiennikowe. Dzwony – karyliony ( firma z Poznania ).Freski ze św. św. Piotrem i Pawłem w prezbiterium. Dwa neogotyckie ołtarze boczne, nowe, polichromowane z figurami M B Niepokalanej oraz św. Antoniego. Nowy witraż nad głównym ołtarzem MB Różańcowej ze św. Dominikiem. Wykonawca p. Godlewski z Ciechanowca.

Kościół św. Rocha: Zbudowany w 1871 r. przez panów Mikutę i Dresselę. Powstał jako kaplica cmentarna w miejsce kościoła drewnianego. W roku 1986 ks. Jan Wnorowski dobudował kruchtę. Kościół trzynawowy, kamienny.Całe wnętrze kościoła jest nowe. Główny ołtarz z jesionu, Współczesny a w nim obraz patrona św. Rocha. Obraz z XVII w. Dwa boczne współczesne ołtarze z obrazami św. Kazimierza Królewicza i Jezusa w Ogrójcu z XVIII w. Ławki, konfesjonały, podsufitka drewniana, podobnie jak i ołtarze wykonał miejscowy stolarz Sławomir Tarasiewicz. Na lewej ścianie kościoła – tabliczki z nazwiskami Sybiraków. Na prawej – obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Droga Krzyżowa – płaskorzeźby w drewnie wykonane przez pana Godlewskiego z Łomży, poświęcone przez Ojca św. Jana Pawła II w 1991 r. Okna metalowe podwójne, szkło kolorowe witrażowe. Trzy nowe witraże w oknach na chórze, motywy roślinne. Wykonawca pan Kuźmicki z Lebiedzina. Wykonane w 2006 i 2007 r.

Odpusty: Zwiastowania NMP – 25 marca, Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia, Narodzenia NMP – 8 września, MB Różańcowej – 7 października

Księgi parafialne: od 1945 r. (księgi od XVII w do 1945 r. w. Archiwum Kurii Łomżyńskiej), kronika parafialna od 1964 r.

Telefon: (87) 641-40-12