Mikołajki – Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Msze Święte:

niedziela: 8:00, 10:00, 12:00, 18.00, w lipcu i sierpniu dodatkowa o 20:00
poniedziałek-sobota: 18.00, w wakacje dodatkowa w sobotę: 8:00 i 19.00

Adres:

Kajki 27, 11-730 Mikołajki

Rys historyczny: Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1444. W Mikołajkach w połowie XV w. przy moście były dwie karczmy. Przywileje dla karczmarzy zostały odnowione w 1516 r.. Byli oni zobowiązani do transportu krzyżackich szat i żywności (każdy wozem dwukonnym) do Rynu i z powrotem. Kościół katolicki pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przed II wojną światową stanowił własność ewangelików. Był to Ewangelicki Dom Ludowy, urządzano w nim wieczorki, przedstawienia, katechizowano dzieci. W czasie gdy biskupem Warmińskim był Bp Maksymilian Koller z funduszu św. Bonifacego, prawdopodobnie w roku 1933, na potrzeby wspólnoty katolickiej, zakupiono mały domek przy ul. Michała Kajki 27. W jednej części tego domu (obecnej plebanii) założono kaplicę, a w drugiej zamieszkała rodzina państwa Dankowskich, która opiekowała się kaplicą. Obok domu kościelnego zakupiono plac i zaczęto gromadzić materiał na budowę kościoła. Zrobiono plany architektoniczne, sporządzono projekt, który został zatwierdzony, lecz do budowy kościoła nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. W roku 1948 została utworzona w Mikołajkach Mazurska Placówka Duszpasterska. Od września 1948 roku rozpoczęto przystosowanie zdewastowanego Domu Ludowego do potrzeb katolickiego kultu religijnego. W ciągu trzech miesięcy ukończono remont. Za zezwoleniem Kurii Biskupiej poświęcenia dokonał ks. Władysław Dudziak, proboszcz z Mrągowa. Powiększono kościół robiąc z mieszkania prywatnego prezbiterium.

Wyposażenie: Na głównej ścianie kościoła nad prezbiterium przedstawiona jest panoramiczna scena Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie z 1877 roku. Dla upamiętnienia IV pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny dobudowano do kościoła wieżę według projektu pana Jerzego Matłocha z Mikołajek i zawieszona w niej fundowane przez parafian dzwony: Ave Maria i Jan Paweł II. W 1994 roku na placu kościoła wybudowana została grota, w której umieszczono figurę Matki Bożej Różańcowej z Lourdes. W 2007 r. zostały wykonane nowe dębowe ołtarze boczne: Ołtarz Miłosierdzia Bożego i Ołtarz Matki Bożej.

Odpusty: MB Różańcowej – 7 października

Księgi parafialne: od 1948 r.

Telefon: 602828545