Olszewo – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Msze Święte:

8:30 10:00 12:00 (kaplica w Ołowniku)
Dni powszednie: 17.00

Adres:

Olszewo Węgorzewskie 29, 11-606 Budry

Rys historyczny: Olszewo zostało założone 26 października 1540 r. przez księcia Albrechta. 12 października 1562 r. starosta węgorzewski nadał sześć włók sołeckich Maciejowi Olszewskiemu (Mathes Olschowski) przybyłemu z okolic Olecka i powierzył mu założenie wsi na 60 włókach. Osiedleńcom przyznano dziesięć lat wolnizny. W 1600 r. okazało się, że obszar wsi wynosił tylko 51 i pół włóki. Mieszkało w niej wtedy 21 chłopów i 4 zagrodników. Olszewo było wsią królewską, jej mieszkańcy świadczyli daniny i odrabiali pańszczyznę na rzecz domeny państwowej w Popiołach, a w XVIII wieku kolejno na rzecz majątków państwowych w Wilkowie i w Nowych Perłach. W 1938 r. urzędową nazwę wsi zmieniono z Olschöwen na Kanitz. Kościół został zbudowany we wsi w latach 1903-1905 i w tym czasie zorganizowano tu parafię ewangelicką. Gmina przekazała 8000 marek darem na budowę kościoła. W 1946 r. został przejęty przez katolików jako kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Parafię erygował w 1962 roku Ks. Bp Tomasz Wilczyński, Biskup w Olsztynie.

Wyposażenie: Wystrój wnętrza tego kościoła pochodzi z XVII w., ponieważ przeniesiono tu z kościoła w Dąbrówce ołtarz (w latach 70-tych wywieziono do Gołdapi) i ambonę, balustradę sprzed prezbiterium, figurę Chrystusa z krucyfiksu naturalnej wielkości, zwieńczenie ambony, które wmontowano nad konfesjonałem oraz ołtarz boczny będący kompozycją elementów z XVII wieku. Kościół należy do zabytków architektury IV kategorii.

Odpusty: Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września

Księgi parafialne: od 1956 r.

Telefon: (87) 437-70-11