Pisz – Parafia pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej

Msze Święte:

7:00 8:30 10:00 11:30 (z udziałem dzieci)
13:30 (kaplica w Starych Gutach)
15:00 (kaplica przycmentarna)
17:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00

Adres:

Wołodyjowskiego 2, 12-200 Pisz

Rys historyczny: Parafię erygował Biskup Warmiński Edmund Piszcz 1 lipca 1990 roku z części Parafii św. Jana Chrzciciela w Piszu. Rzeka Pisa stała się granicą podziału Pisza na dwie parafie: lewobrzeżna strona to Parafia Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej, prawobrzeżna strona to Parafia św. Jana Chrzciciela. Pierwszym proboszczem nowej Parafii został mianowany Ks. Zbigniew Bzdak. Staraniem proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela ks. prałata Stanisława Kwarcińskiego zostały przygotowane wszystkie dokumenty formalne dla nowej parafii łącznie z aktem notarialnym nabycia gruntu i koncepcją całości zabudowy i planami realizacji pierwszego etapu autorstwa Konrada Kucza-Kuczyńskiego, architekta z Warszawy . Na ziemi parafialnej został postawiony krzyż poświęcony 7 kwietnia 1990 r. przez Biskupa Pomocniczego Warmińskiego Józefa Wysockiego oraz zadaszony ołtarz polowy, przy którym sprawowana była coniedzielna Msza św. do listopada 1990 roku. Zadaniem nowej Parafii było realizowanie planu pierwszego etapu budowy, tzn. kaplicy pełniącej funkcje tymczasowego kościoła i plebanii. Kaplica i plebania zostały ukończone w 1992 roku. Kaplicę i plebanię poświęcił biskup pomocniczy nowopowstałej diecezji ełckiej Bp Edward Samsel 2 kwietnia 1992 roku. W latach 1994-1996 powstał dom parafialny.

Odpust: NMP Ostrobramskiej Miłosierdzia – 16 listopada

Księgi parafialne: od 1990 r., kronika parafialna również od 1990 r.

Telefon: 667 633 327