Prawdziska – Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła

Msze Święte:

dni powszednie: 17.00
(w okresie letnim o 18.00),
niedziele: 9.00, 11.00
(kaplica w Turowie), 13.00

Adres:

Prawdziska 5, 19-314 Kalinowo

Rys historyczny: Parafia św. Andrzeja Ap. w Prawdziskach jest jedną z najstarszych parafii katolickich utworzonych na terenie dawnych Prus Wschodnich. W 2005 r. obchodziła 100-rocznicę powstania. W strukturach diec. Warmińskiej została erygowana w 1972 r. Świątynia została wybudowana po I wojnie światowej, poświęcona w 1921 r. i konsekrowana przez bpa Maksymiliana Kallera w 1936 r. W latach 1972-1983 kościół został gruntownie odrestaurowany przez proboszcza ks. Stanisława Bąka. Kolejne remonty przeprowadził w latach 1983-1989 kolejny proboszcz, ks. Marian Szewczyk. W latach 2001-2005 świątynia została pokryta nową dachówką ceramiczną. Na terenie cmentarza kościelnego znajduje się grota Matki Bożej, pobudowana w ostatnich latach.

Wyposażenie: Kościół w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły, pokryty dachówką ceramiczną. Wieża przykryta dachem dwuspadowym. Świątynia posiada wnętrze o układzie jednonawowym. W centralnej części kościoła znajduje się ołtarz wykonany z drewna dębowego. W bocznych ołtarzach zamieszczono: po stronie północnej – obraz Andrzeja Apostoła, po stronie południowej – obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę.Naprzeciw ołtarza głównego znajduje się chór muzyczny.

Odpusty: św. Andrzeja Apostoła – 30 listopada, MB Anielskiej – 2 sierpnia

Księgi parafialne: od 1972 r.
Telefon: 511 333 877