Pruska – Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Msze Święte:

W niedziele i święta: 9:00; 11:30 w dni powszednie: 8,00, 18.00 (od października do maja 16.00)

Adres:

Pruska 58, 16-320 Bargłów Kościelny

Rys historyczny: 1 grudnia 1932 bp Stanisław Łukomski, Biskup Łomżyński, utworzył ośrodek duszpasterski we wsi Wólka Karwowska. Administratorem został mianowany ks. Józef Jarnicki – dotychczasowy wikariusz bargłowski. W 1933 roku do nowo wybudowanej kaplicy sprowadzono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dnia 1 lipca 1937 roku Biskup Łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, erygował kanonicznie samodzielną parafię we wsi Wólka Karwowska pw. MB Częstochowskiej. Obszar nowej parafii objął obszary położone pomiędzy południową granicą majątku Dreństwo a polami wsi Woznawieś i sięgające na zachód aż do jeziora Dreństwo. W czasie II wojny światowej drewniany kościół oraz zabudowania parafialne zostały zniszczone, a kaplicę i budynek mieszkalny urządzono w budynkach Gminnego Ośrodka Maszynowego w majątku Pruska. Obecnie własnością parafii jest murowany kościół (przebudowany z kaplicy), plebania, budynek gospodarczy, oraz dwa cmentarze – w Wólce Karwowskiej i Prusce

Odpusty: Matki Bożej Częstochowskiej – niedziela po 26 sierpnia, Św. Józefa – 1 maja

Księgi parafialne: od 1939 r., kronika parafialna od 1989 r.
Telefon: 87 642-58-10