Puńsk – Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Msze Święte:

8:00 (w jęz. litewskim)
10:00 11:00 (kaplica w Widugierach)
12:15 (w jęz. litewskim)
Dni powszednie: 7:30; 17:00

Adres:

Mickiewicza 55, 16-515 Puńsk

Rys historyczny: Pierwszy kościół został wybudowany w miejscowości Nowa Puńska w 1597 r. przez Stanisława Zaliwskiego, chorążego litewskiego. W 1606 r. król Zygmunt II potwierdził nadanie parafii z 1597 i 1600 r. oraz ją uposażył. Kościół ten spłonął. Staraniem Ks. Chłopickiego zbudowano kościół drewniany, który również spłonął w 1868 r. Obecna świątynia zbudowana została w latach 1877-1881 staraniem Ks. Kazimierza Jonkajtysa. Kościół został konsekrowany 30 września 1887 r. przez Bpa P. Wierzbowskiego, Biskupa Sejneńskiego.

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany, zbudowany w stylu neogotyckim, z dwiema wieżami, pokryty blachą miedzianą. W prezbiterium znajduje się drewniany neogotycki ołtarz nadstawny z figurami świętych. W centrum ołtarz widnieje krucyfiks z figurami Maryi i św. Jana.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia, św. Jerzego – 23 kwietnia, św. Ap. Piotra i Pawła – 29 czerwca
Telefon: 87 516-10-17