Sztabin – Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła

Msze Święte:

9:00 11:30 14:00 (kaplica w Nowej Hucie)
Dni powszednie: 7:00 (V- 18:00; X-17:00)

Adres:

Augustowska 5, 16-310 Sztabin

Rys historyczny: Parafię erygował 06 marca 1895 roku Ks. Paweł Krajewski, Administrator Diecezji Sejneńskiej.Pierwotna nazwa osady, założonej na tym terenie przez Chreptowiczów, brzmiała Osinki. Wywodziła się od osiny, która porastała bagna biebrzańskie. Z Czasem właściciele ziem rozbudowali osadę i zmienili jej nazwę na Sztabin, najprawdopodobniej od sztab żelaza, które wytapiano w tym miejscu. Obszar należący do obecnej parafii Sztabin, przed jej erygowaniem, znajdował się w obrębie parafii Krasnybór. Pierwotnie Msze św. w Sztabinie były odprawiane w kaplicy, przemianowanej ok. roku 1656 z cerkwi prawosławnej na kaplicę rzymsko-katolicką. W 1804 roku Brzostowscy zbudowali nową, drewnianą kaplicę, krytą dachówką. W latach 1876 i 1883 mieszkańcy wsi przysztabinskich wystosowali petycję do władz kościelnych z prośbą o utworzenie własnej parafii. Nastepnie zwrócili się do władz cywilnych z prośbą o umożliwienie prowadzenia ksiąg stanu cywilnego urodzeń, ślubów i zgonów. Pozwolenie na prowadzenie ksiąg metrykalnych wydano 18 stycznia 1895 roku. W roku 1901 przybył do parafii Sztabin nowy proboszcz- ks. Jakub Rółkowski. On to zachęcił parafian sztabińskich do zbudowania nowej świątyni. 11 września 1910 roku biskup Antoni Karaś konsekrował nowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Na terenie Parafii znajduje się również cmentarz.

Wyposażenie: W świątyni znajduje się gotycka ambona, ozdobiona sześcioma wyrzeźbionymi figurami, ołtarz główny, na nim znajduje się duży krucyfiks, po bokach są umieszczone dwie figury świętych. Świątynia posiada dwa ołtarze boczne: jeden z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, drugi z obrazem Najśw. Serca Pana Jezusa. W kościele są 21-głosowe organy, chrzcielnica.

Odpust: Św. Jakuba Apostoła (25 lipca, ipsa die), I niedziela po urocz. Bożego Ciała

Księgi parafialne: od 1916 r., kronika parafialna od 2006 r.
Telefon: 87 641 20 12