Wiśniowo Ełckie – Parafia pw. MB Gromnicznej

Msze Święte:

8:00 10:00 (kaplica w Sypitkach) 12:00
Dni powszednie: 18.00

Adres:

Wiśniowo Ełckie 39, 19-335 Prostki

Rys historyczny: Wiśniowo jako osada, położona między Ełkiem a Rajgrodem, powstała w 1496 r. na rubieżach dawnego Księstwa Jaćwingów, graniczącego z terenami Mazur w Prusach Wschodnich, z którymi Zakon Krzyżacki toczył boje pod pozorem ich chrystianizacji. Jaćwingowie pobici przez Krzyżaków, utracili swoją tożsamość i z biegiem czasu wymieszali się z miejscową ludnością mazurską. Chociaż z biegiem wieków Wiśniowo rozwijało się, to jednak długo nie miało swego kościoła i własnej parafii, a ludność mazurska od czasów Reformacji była protestancka i administracyjnie przynależała do parafii ewangelickiej w Ostrymkole. Dopiero około 1904 r. wybudowano kościół i utworzono parafię ewangelicką, początkowo złączoną z Kalinowem, a od 1906 r. samodzielną parafię ewangelicką w Wiśniowie. Po drugiej wojnie światowej osiedliła się w Wiśniowie ludność katolicka, która przybyła z sąsiednich parafii: Rydzewa, Rajgrodu, a także częściowo z Bargłowa i Grajewa. W dniu 2 lutego 1946 r. nastąpiło przejęcie kościoła przez katolików i utworzono parafię katolicką. Proboszcz miał również obsługiwać kościół w Pisanicy. W 1958 r. Parafia w Wiśniowie została erygowana kanonicznie przez Ks. Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Biskupa w Olsztynie, a w Pisanicy utworzono samodzielny wikariat.

Odpusty: MB Gromnicznej – 2 lutego, św. Ap. Piotra i Pawła – 29 czerwca, św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

Księgi parafialne: od 1947 r., kronika parafialna od 2001 r.

Telefon: 502 701 214