Gołdap – Parafia p.w. NMP Matki Kościoła

Rys historyczny: Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic Rzeczpospolitej Polski niemiecka ludność wyznania ewangelickiego opuściła miasto, w jej miejsce przybyła polska ludność katolicka. Dnia 26 sierpnia 1984 r. Biskup Warmiński dokonał podziału parafii św. Leona i Bonifacego, wydzielając z niej nową parafię pw. NMP Matki Kościoła przy odbudowanym w latach 1981-1984 protestanckim kościele farnym. Odbudowany kościół konsekrowano 11 czerwca 1984 r. W 1989 r. Biskup Warmiński podniósł kościół do rangi kościoła kolegiackiego i utworzył przy nim kapitułę kolegiacką z nazwą sambijska. Dnia 25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae Populus, podniósł kolegiatę do godności konkatedry a kapitule nadał tytuł konkatedralnej.

Odpusty: NMP Matki Kościoła, Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

Księgi parafialne: od 1984

 Adres:

Żeromskiego 2
19-500 Gołdap
Telefon: 87 615-09-92

Msze święte:

7:00
8:00
9:00 (kaplice w Kośmidrach)
10:00
11:00 (kaplica w Mażuciach)
12:00
13:30
18:00
—-
Dni powszednie: 7:00; 18:00