Mikaszówka – Parafia p.w. św. Marii Magdaleny

Rys historyczny: Parafię erygował 27 kwietnia 1907 roku Ks. Bp J. Antonowicz, Administrator Diecezji Sejneńskiej, dzięki staraniom ówczesnej ludności. W 1910 r. włączono do parafii także wieś Strzelcowiznę. Po II wojnie światowej włączono wsie Kielmin, Kudrynki, Lipiny, Lubinowo, Osienniki, Rudawkę i Wołkusz. Dzięki staraniom pierwszego proboszcza Ks. Michała Piaszczyńskiego wybudowano Kościół i plebanię. Kościół jest drewniany, kryty wiórem z dwiema wieżami o wysokości 14 m. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny, wykonany z drewna dębowego. W centrum ołtarza znajduje się obraz św. Marii Magdaleny, przykryty obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W Kościele znajdują się dwie kaplice boczne poświęcone św. Józefowi i św. Antoniemu. Na chórze znajdują się sześciogłosowe organy z ok. 1910 r.

Odpust: św. Marii Magdaleny – 22 lipca, (Kościół w Mikaszówce), św. Anny – 26 lipca (Kaplica w Rudawce), św. Franciszka z Asyżu – 4 października (Kaplica w Strzelcowiźnie)

Księgi parafialne: od 1945 r.; kronika parafialna od 2003 r.

Kaplica filialna: Filialna pw. św. Franciszka w Strzelcowiznie, Filialna pw. św. Anny w Rudawce.

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Mikaszówka 17
16-326 Mikaszówka
Telefon: 504 027 277

Msze święte:

9:00
10.15 (kaplica w Rudawce)
11.30 (kaplica w Strzelcowiźnie)
Dni powszednie: 8.00