Rygałówka – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

Rys historyczny: Przed 1506 rokiem Hrynko Chodkiewicz Wołłowicz z Bali, horodniczy grodzieński, otrzymał ziemie po obu stronach rzeki Niedźwiedzicy i założył tam dwór Lipsk, później zwany Lipskiem Murowanym. Obok niego założono wsie min. Rygałówkę. Nazwa wsi Rygałówka najprawdopodobniej została przerobiona z litewskiej nazwy w znaczeniu łąka o zygzakowatym, wygiętym kształcie nad którą jest położona. Wraz z akcją kolonizacyjną od XVI wieku rozwijała się sieć parafialna. Po wybudowaniu nowego kościoła tytuł parafii został w 1818 roku przemianowany na Przemienienie Pańskie. Wiemy również, że pod koniec XVIII wieku parafia nosiła wezwanie św. Mikołaja i posiadała kaplicę filialną w Ponarlicy, erygowaną przez chorążych Buchowieckich. Formalne uśmiercenie obrządku grekokatolickiego nastąpiło 18 lutego 1875 roku ukazem cara Aleksandra II. Wielu wiernych z parafii Rygałówka za przykładem swojego pasterza ks. Michała Gajdymowskiego, aby nie narazić się na represje przyjęło prawosławie, wielu jednak trwało w wierze ojców, co łączyło się z licznymi trudnościami, przede wszystkim z możliwością zaspokajania potrzeb religijnych. Od tego momentu parafia staje się prawosławną. Obecny kościół w 1901 r. rozpoczęto budować jako prawosławną cerkiew murowaną, ponieważ poprzednia cerkiew drewniana jeszcze unicka była tak zniszczona, że nie było można odprawiać Mszy Świętej w zimie. Wmurowanie kamienia węgielnego w fundament odbyło się 22 maja 1901 roku. Budowa cerkwi w Rygałówce została ukończona w bardzo krótkim czasie, tzn. w październiku 1902 r. i konsekrowana przez archimandryta Ewlogejma. Świątynia wzniesiona na planie krzyża greckiego, z wieżą na planie ośmiokąta, od południa wpisaną w plan korpusu, przykryto ją kilkoma kopułami. Punktem zwrotnym w życiu wiernych zamieszkujących parafię był rok 1905. Po klęsce Rosji w wojnie japońskiej doszło do ogłoszenia 30 kwietnia 1905 roku edyktu tolerancyjnego i amnestii za przewinienia religijne. Ukaz nie przywracał unii, jednak pozwalał opowiedzieć się za dobrowolnym wyznaniem (katolickim lub prawosławnym). Liczba wiernych prawosławnej cerkwi w parafii Rygałówce zmniejszała się do tego stopnia, że tuż po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku wyjechał pop prawosławny, pozostawiając cerkiew z malutką garstką swoich wiernych. Dnia 27 maja 1919 r. Bp Antoni Karaś na prośbę wiernych utworzył w Rygałówce parafię rzymskokatolicką, gdyż niemal wszyscy wierni przeszli na ten obrządek. W roku 1927 kościół został przebudowany i zmieniono częściowo jego styl. Przebudowano frontową wieżę z ośmiokątnej na czworokątną. Usunięto kopuły i stary dach, a wybudowano nowy i pokryto blachą. Dokonano reperacji uszkodzonych ścian. W latach 1994–1998 staraniem proboszcza Henryka Polkowskiego przeprowadzono generalny remont całej świątyni. Obecnie prowadzone są ponowne prace remontowe. W początkach erygowania parafii rzymskokatolicka w Rygałówce w 1919 roku liczyła 1524 wiernych i składała się w ogromnej większości z byłych unitów. Obecnie należy do niej 13 wsi i stan liczbowy wiernych jest podobny

Wyposażenie: Ołtarz główny noszący imię Przemienia Pańskiego znajduje się w centralnej części świątyni. Wykonany w 1939 roku z drzewa dębowego, gruszowego i lipowego przez rzeźbiarza Bałdoka z Grodna. W centralnym miejscu ołtarza znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem a po spodem widnieje napis „Maryjo Królowo Polski módl się za nami” zasłaniany obrazem przedstawiającym Przemienienie Pańskie. Po bokach dwie figury: św. Wojciecha i św. Stanisława.

Msze święte: dni powszednie: 8.00, niedziele: 8.00, 10.00, 12.00 (kaplica w Upałtach Małych)

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, KSM, Parafialny Zespół Caritas, Ministranci i Lektorzy, III Zakon Św. Franciszka

Odpust: Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia; św. Józefa – 1 maja

Plebania: Budynek murowany, z mieszkaniem dla proboszcza i kancelarią

Księgi parafialne: od 1945 r.

Z parafii pochodzą: Ks. Grzegorz Burakiewicz, (diecezja warszawsko-praska), ks. Tadeusz Białous (diecezja ełcka), S. Teresa Uściłowicz ( Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek)

Do parafii należą miejscowości: Bartniki, Bohatery Nowe, Bohatery Stare, Chorużowce, Dolinczany, Jaczniki, Kopczany, Lichosielce, Lipszczany, Ponarlica, Rakowicze, Rygałówka, Siółko.

Kaplica filialna: Kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bohaterach Starych.

Wyposażenie kościoła: Kościół murowany z cegły pełnej o fundamencie kamiennym. Świątynia posiada trzy nawy z prezbiterium zakończonym poligonalną absydą. W prezbiterium, nad tabernakulum znajduje się duży krzyż. Ołtarz soborowy wykonany jest z drewna, z artystycznymi okuciami metalowymi. Po stronie lewej ołtarza znajduje się wnęka z obrazem Jana Chrzciciela, natomiast po prawej stronie wisi obraz MB Częstochowskiej, zwanej MB Krechowiecką.

 Adres:

Rygałówka 7
16-315 Rygałówka
Telefon: (87) 642 11 60

Msze święte:

8:00
10:00