Ryn – Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Msze Święte:

8:00 9:00 (kaplica w Monetkach)
10:00 11:00 (kaplica w Ławkach)
12:00 18:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00

Adres:

Kościuszki 12, 11-520 Ryn

Rys historyczny: W średniowieczu nie było w Rynie kościoła parafialnego. Dokumenty historyczne wskazują na to, że duża kaplica znajdowała się na zamku w Rynie. Pierwsza wzmianka o kaplicy św. Wawrzyńca stojącej w mieście datuje się na 17 marca 1493 rok. Po reformacji uczyniono w niej zbór. Nowy kościół ewangelicki rozpoczęto budować w 1584 roku, a w 1604 konsekrowano go pod wezwaniem Chrystusa Króla. Kościół ten uległ pożarowi przed 1939 rokiem. Po II wojnie światowej pomimo usilnych starań, zarówno Władzy Diecezjalnej jak i parafian, kościół nie przeszedł w ręce katolików. W 1971 roku miejscowe władze postanowiły rozebrać zabytek. Na jego miejscu postawiono zajazd turystyczny. Po II wojnie światowej katolicy urządzili kaplicę w miejscu obecnego kościoła. W latach 1978 – 1980 za czasów ks. Ryszarda Witkowskiego, dotychczasową kaplicę obudowano. Wybudowano kościół z zapleczem duszpastersko-katechetycznym pod wezwaniem MB Częstochowskiej. Dnia 1 czerwca 1980 roku kościół został poświęcony przez ówczesnego Biskupa Warmińskiego Józefa Glempa. Z czasem, do roku 2005 wymieniono dach i odnowiono, ocieplono zewnętrzną elewację i pomalowano wnętrze kościoła. Początki pracy duszpasterskiej na terenie Rynu sięgają lat dwudziestych. Wtedy to dojeżdżali z Giżycka raz w miesiącu kapłani diecezjalni, gdzie odprawiali Msze Św. w domach prywatnych. Do 1957 roku administrowali w Rynie i jednocześnie obsługiwali kościół w Sterławkach i w Szymonce. Dnia 8 września 1957 roku J.E. Ks. Bp Tomasz Wilczyński za zgodą ówczesnego przełożonego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego powierzył pracę księżom Pallotynom. Samodzielna parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP została utworzona w 1962 roku i przydzielona do dekanatu Giżyckiego pod wezwaniem Św. Szczepana Męczennika.

Odpusty: Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, Narodzenia NMP – 8 września, MB Częstochowskiej – 26 sierpnia

Księgi parafialne: od 1948, kronika parafialna od 1975
Telefon: 87 421-85-26