Wielkopostne Rekolekcje w Radiu 5

Czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu przygotowuje nas do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, świąt związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest to przede wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza człowieka, ktόremu towarzyszą zewnętrze przejawy i pewne gesty.

Aby lepiej się przygotować  do Świat Wielkanocnych, na otworzenie serc dla Pana Jezusa, zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne w Radiu 5 od 21 marca (od niedzieli) do 23 marca (do wtorku) w ramach katechezy o godz. 05.30 i 15.30.
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Bednarki, biblista, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Wojciecha w Ełku.

Udział w rekolekcjach Wielkopostnych pozwala człowiekowi zbliżyć się do Tego, który stał się jednym z nas i jest blisko, aby być nam pomocą w rozterkach, rozdarciach i upadkach codziennego życia.

Serdecznie zapraszamy

Pozostałe artykuły