Adoracja inna niż zawsze…

Zapraszamy serdecznie na duchowe rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. W Niedzielę Palmową zapraszamy do przeżywania duchowej modlitwy z ełckiego Karmelu w Telewizji Trwam o godz. 21.45. 

Pandemia spowodowała, że wszystko w świecie staje się inne. Spojrzenie na grzech też bardzo się zmienia. Modlitewnemu czuwaniu przewodniczy Ks. Bp Adrian Galbas, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej, który prowadzi rozważania dotyczące siedmiu grzechów głównych.

Zamyśleniom towarzyszy Pieśń skruchy według autorstwa s. Marii Agnieszki od Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa wykonywana zza klauzury przez Siostry Karmelitanki z Ełku.

Pozostałe artykuły