XXIX rocznica powstania diecezji

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, diecezja ełcka świętuje 29. rocznicę włączenia w struktury Kościoła w Polsce. Mszy św. dziękczynnej w katedrze ełckiej przewodniczył bp Jerzy Mazur przy koncelebrze księży Kapituły Katedralnej.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, bp Jerzy Mazur mianował bp Adriana Galbasa nowym prepozytem, a ks. prał. Mieczysława Brzóskę dziekanem Kapituły. Z nowymi nominacjami wiąże się również gest wskazania miejsca w prezbiterium, które wyznaczył biskup ordynariusz.

W homilii bp Mazur wyraził radość z obecności księży kanoników Kapituły Katedralnej. Mówił: „cieszę się, że dzisiaj razem sprawujemy tę Najświętszą Ofiarę. Kościół świętuje dzisiaj tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego i tajemnicę powołania Maryi, która poznaje wolę Boga względem siebie dzięki aniołowi. Jest to także Dzień Świętości Życia. Chcemy prosić Boga, aby wszyscy nasi rodacy, ludzie ochrzczeni bronili życia od pierwszych jego chwil, aż do naturalnej śmierci. Pamiętajmy, że wolą Ojca wszystkich ludzi jest byśmy uszanowali życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Kto czyni inaczej, ten nigdy nie będzie pełnił woli Boga i Stwórcy.”

Biskup przypomniał słowa papieża Benedykta XVI, który podkreślał, że „Bóg nas stworzył jako owoc swojej nieskończonej miłości. Dlatego życie zgodne z jego wolą jest drogą do poznania naszej prawdziwej tożsamości, prawdę naszego istnienia. Podczas gdy odsunięcie się od Boga oddala nas od nas samych i pogrąża w próżnię. Dlatego módlmy się i wzywajmy Ducha Świętego, aby nas umacniał w rozpoznawaniu woli Bożej i wypełnianiu jej w naszym, codziennym życiu”.

25 marca 1992 r., Ojciec Święty Jan Paweł II, bullą „Totus tuus, Poloniae populus”, ustanowił nową organizację kościelną w naszej Ojczyźnie. W ramach tej organizacji powstała diecezja ełcka. Jak wspomniał bp Mazur, papież „uczynił to po to, aby łatwiej gromadzić lud wierny przy ołtarzu, ucząc radykalnego oddania się miłości Jezusowi Chrystusowi. Po 29 latach możemy powiedzieć, że zamierzenia Ojca Świętego i biskupów są realizowane i wypełniane. Chrystus staje się bardziej obecny wśród ochrzczonych naszej diecezji. Napełnia nas nadzieja, że katolicy świeccy poznają bardziej swoją misję w Kościele i poczuwają się do współodpowiedzialności za Kościół, bo biorą udział w życiu parafii, we wspólnotach. Ale mamy też świadomość, szczególnie w tych ostatnich latach, że wielu też przeżywa różne kryzysy, odchodzi od Kościoła, odchodzi od Boga” – zauważył hierarcha.

Zachęcając do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego biskup przypomniał, że jest to owoc objawień Matki Bożej w Fatimie. „Tak bardzo dzisiaj ta modlitwa jest potrzebna, kiedy organizowane są „czarne marsze” strajku kobiet, gdy nie szanuje się życia. Modlitwa adopcyjna jest niezwykła, porusza serce Boga. Dla Stwórcy, każde życie jest cenne, ponieważ Bóg powierza mu indywidualną misję do spełnienia na ziemi, życiowe powołanie” – zachęcał do modlitwy biskup.

Bp Jerzy Mazur zapraszał wiernych również do włączenia się w modlitwę za maturzystów pod hasłem: „Studniówka” – czyli przez sto dni podejmujemy modlitwę w intencji konkretnego maturzysty, aby młodzież mogła solidnie przygotować się do swoich egzaminów, dobrze go zdali i dokonali właściwego wyboru drogi życiowej. Przez nasze zaangażowanie się w modlitwę, pragniemy im powiedzieć, że nie są sami, że jest z nimi Chrystus, aby dać im siłę i nadzieję, że jest z nimi wspólnota Kościoła – ideę „Studniówki” wyjaśniał biskup.

Ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz katedralny wyrażając wdzięczność biskupowi za przewodniczenie i wygłoszone słowo zauważył, że ten dzień jest świętem całej diecezji, ale w sposób szczególny parafii. „Mija 29 lat, kiedy parafia pw. św. Wojciecha i ten kościół stał się katedrą diecezji ełckiej” – mówił kapłan. Zachęcał parafian do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, „aby ten wrzask na ulicach był uciszony ciszą naszej modlitwy serc w intencji dzieci, których życie jest zagrożone”.

Na zakończenie bp Jerzy Mazur zawierzył całą diecezję Matce Najświętszej, jako Orędowniczki, Pośredniczki i Pocieszycielki naszej.

W dniu dzisiejszym, we wszystkich parafiach będą sprawowane Msze św. z modlitwą w intencji młodzieży maturalnej.

Pozostałe artykuły