Informacja o śmierci Abpa Wojciecha Ziemby

Przewielebni Kapłani,
Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Diecezjanie

Z chrześcijańską nadzieją Życia Wiecznego przekazuję smutną informację o śmierci śp. Abpa Wojciecha Ziemby (1941-2021), I Biskupa Diecezji Ełckiej, ostatnio Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińskiej. Proszę wszystkich o modlitwę za Zmarłego Księdza Arcybiskupa Wojciecha.

W Diecezji Ełckiej odprawione będą Msze św. żałobne, wg następującego porządku:

24 kwietnia (sobota)              godz. 15.00 – Katedra Ełcka pw. św. Wojciecha w Ełku

26 kwietnia (poniedziałek)     godz. 15.00 – Konkatedra pw. św. Aleksandra w Suwałkach

27 kwietnia (wtorek)              godz. 15.00 – Konkatedra pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi

We wszystkich parafiach Diecezji Ełckiej proszę podjąć modlitwę z wiernymi i w miarę możliwości aplikować Msze św. za Zmarłego Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziembę, I Biskupa Ełckiego. Zapraszam Kapłanów do udziału we wskazanych Mszach św.

Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla Niego światłem i drogą do Chwały Nieba.

Requiescat in pace

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Uroczystości pogrzebowe w Olsztynie odbędą się wg załączonej w nekrologu informacji

Pozostałe artykuły