Spotkanie mężczyzn oraz wspólnot męskich działających w diecezji ełckiej

1 maja, we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, parafia pod tym wezwaniem w Nowej Wsi Ełckiej, na czele której stoi ks. kan. Andrzej Bryg, zorganizowała spotkanie mężczyzn oraz wspólnot męskich działających na terenie diecezji ełckiej. Ich przedstawiciele  z parafii katedralnej, w godzinach porannych, udali się tam pieszo. Spotkanie rozpoczęło się konferencją ascetyczną: Od Józefa Egipskiego do Józefa z Nazaretu, wygłoszoną przez duszpasterza Bractwa św. Józefa diecezji ełckiej – ks. kan. dr. Marka Bednarskiego, a następnie miała miejsca plenerowa Droga Krzyżowa. Punktem kulminacyjnym była Msza św. (o godz. 12.00), której przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

„Bycie uczniem – oznacza zezwolenie, by kierował nami Duch Święty. Bycie uczniem to pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Wtedy uczeń Jezusa jest człowiekiem tradycji i nowości, człowiekiem wolnym, nigdy nie podlegającym ideologiom. Wtedy uczeń Jezusa żyje Ewangelią poznaje prawdę. Jako jego uczniowie winniśmy ją poznawać, by według niej żyć. To Jezus jest Prawdą i ta prawda nas wyzwala” – mówił kaznodzieja.

Biskup Mazur pogratulował zebranym odwagi wstąpienia w szeregi Bractwa św. Józefa oraz zaprosił do wspólnej, odpowiedzialnej modlitwy za Kościół: „To jest dla mnie takie umocnienie, że pod patronatem św. Józefa chcecie naśladować cnoty swojego Patrona, rozwijać Jego kult i wcielać w życie zasady chrześcijańskiego życia, podejmując osobista modlitwę i konkretne dzieła miłosierdzia (…) Kościół was potrzebuje, potrzebuje waszej wiary, waszej odwagi, waszego trwania w Chrystusie i przy Chrystusie”.

„Człowiek żyjący w pełnym posłuszeństwie Bogu nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną, nie da sobie wmówić, że dobro jest złem, a zło jest dobrem, że prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą, że lekarstwo jest trucizną a trucizna jest lekarstwem” – tłumaczył duchowny.

Jednocześnie zwrócił uwagę na jedną, podstawową cechę św. Józefa – sprawiedliwość, która się wypełnia w posłuszeństwie woli Ojca. „Św. Józef jest patronem na każdy czas, ale szczególnie na czasy trudne. On staje się szczególnym patronem Kościoła w naszych czasach. Józef mąż Maryi, ojciec Jezusa otrzymał od Boga szczególną misje: ochronić Zbawiciela. Ochronić Maryję Matkę Boga” – mówił.

Bp Mazur w homilii zaakcentował również wpływ św. Józefa na obecną kondycję rodziny: „W obecnych czasach w których widzimy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, zniszczenie rodziny, św. Józef jest posłany przez Boga, aby pokazując Jezusa, odnawiać każde małżeństwo i z ruiny podnosić na nowo każdą rodzinę. Św. Józef  jest dany Kościołowi jako jego najpotężniejszy patron i obrońca. Jest też obrońcą rodziny, którą nazywa się Kościołem domowym. On dokonuje największych dzieł w ukryciu”.

„To dla mnie czas i wspólnota, gdzie na nowo, od początku poznałem Pana Boga i św. Józefa. Dzięki Nim moje życie rodzinne nabrało sensu i wyjątkowego pojednania i stanu łaski” – mówi Adam, członek Bractwa.

Po Mszy św. członkowie Bractwa św. Józefa odnowili statutowe przyrzeczenia.

19 marca 2021 roku, w Uroczystość św. Józefa, Ksiądz Biskup Ordynariusz erygował w diecezji ełckiej Bractwo św. Józefa i zatwierdzi jego Statut. Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską gromadzącą mężczyzn, którzy przez modlitwę, przykład i świadectwo wiary oraz uświęcanie siebie i swoich rodzin, realizują powołanie, którym Pan Bóg ich obdarzył. Od momentu oficjalnego erygowania Bractwa w diecezji możliwe jest powoływanie grup w parafiach wg jednolitych zasad i zgodnie z przyjętą strukturą Bractwa. Mężczyźni gromadzący się pod patronatem św. Józefa starają się naśladować cnoty swojego Patrona, rozwijać Jego kult i wcielać w życie zasady chrześcijańskiego życia, podejmując osobista modlitwę i konkretne dzieła miłosierdzia.

ks.kz

Pozostałe artykuły