SP w Raczkach ma nowego Patrona – św. Jana Pawła II

18 maja 2021 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Raczkach otrzymała wspaniałego Patrona i zaszczytne prawo do używania imienia św. Jana Pawła II – wielkiego Papieża, Polaka, patrioty i najlepszego wychowawcy dzieci i młodzieży.

Uroczystość rozpoczął J. E. ks. Biskup Jerzy Mazur Mszą św. na placu przed kościołem, przy udziale m. in. Posła na Sejm RP, pana Jarosława Zielińskiego, przedstawicieli władz samorządowych: starostwa i gminy, kuratorium oświaty, grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Raczkach i Zespołu Szkół w Dowspudzie oraz licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży – uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Raczkach. W homilii ks. Biskup podkreślił wielką wagę wyboru osoby Św. Jana Pawła II na patrona Szkoły oraz nakreślił wynikające z tego tytułu zobowiązania. Podkreślił, że jest to nie tylko zaszczyt, ale i wyzwanie zarówno dla nauczycieli jak i uczniów by wartości, które głosił i którymi żył nasz Patron wcielać w życie i w ten sposób kształtować serca i umysły naszych uczniów. Na zakończenie homilii, zwracając się bezpośrednio do dzieci i młodzieży, ks. Biskup cytując św. Jana Pawła II powiedział: „wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Te słowa stały się hasłem i zadaniem wypisanym również na ścianie w budynku Szkoły.

Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił nowy sztandar dla naszej Szkoły, który następnie został uroczyście przekazany na ręce dyrektora p. Marka Cieśluka i przez jego ręce uczniom. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie godnego reprezentowania społeczności szkoły i wcielania w życie wartości i zasad głoszonych przez św. Jana Pawła II.

Druga część uroczystości miała miejsce na terenie Szkoły, gdzie ks. Biskup oraz zaproszeni goście posadzili drzewka, wyhodowane z nasion świerku poświęconych przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II. Ks. Biskup poświęcił również pamiątkową tablicę z wizerunkiem naszego wielkiego Patrona, która odtąd zdobi wnętrze naszej Szkoły i przypomina nam to piękne wydarzenie.

Uroczystość miała miejsce w 101 rocznicę urodzin, Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Dyrektor Szkoły p. Marek Cieśluk ogłosił, że ten dzień będzie odtąd dorocznym świętem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach.

Ks. Sylwester Rendziński – katecheta

fot. SP Raczki

Pozostałe artykuły