Via Lucis w oleckim Sanktuarium

         Każdy, nawet słabo praktykujący katolik, wie, że w czasie Wielkiego Postu, który jest czasem większej pokuty i wzywania do nawrócenia swojego serca, w naszych kaplicach i kościołach wierni gromadzą się na rozważanie męki Chrystusa zawartej w 14 symbolicznych stacjach. Nabożeństwo to, jak powszechnie wiadomo, nazywane jest Drogą Krzyżową. W ogóle nurt duchowości pasyjnej jest wszystkim dobrze znany, a nawet praktykowany, nie tylko w Wielkim Poście. Czas paschalnej radości ze Zmartwychwstania Chrystusa Kościół wyraża nie tylko w wielkanocnym „łamaniu Chleba”, słuchaniu Słowa Bożego, ale również w celebracji Via Lucis – Drogi Światła.

To nabożeństwo stosunkowo młode, bowiem powstało we Włoszech w 1988r. w rodzinie Salezjańskiej. Zainspirowane freskami, z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiającymi Zmartwychwstałego, przechodzącego z ciemności do światła. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.

Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią.

Odpowiadając na to wezwanie do głoszenia Zmartwychwstałego, przygotowaliśmy w niedzielny wieczór, 2 maja 2021r., w naszym oleckim Sanktuarium Krzyża Świętego nabożeństwo Drogi Światła. Rozważania przygotował ks. mgr Mariusz Pawlina – student teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wspomogli go w tym przedsięwzięciu tutejsi duszpasterze oraz grupa Odnowy w Duchu Świętym – Emaus, która zadbała o muzyczną stronę wielkanocnej celebracji.

Naszą modlitwę rozpoczęliśmy w godzinach wieczornych, by w ciemnościach naszej świątyni ujrzeć Światłość Prawdziwą – Jezusa Zmartwychwstałego obecnego w paschalnej świecy, figurze zmartwychwstania, a przede wszystkim w modlitewnej wspólnocie rozważającej kolejne spotkania Chrystusa z Jego świadkami: Apostołami biegnącymi do grobu, Marią Magdaleną, uczniami idącymi do Emaus, Piotrem i resztą apostołów oraz Maryją – Matką Jezusa i naszą Matką.

         Głębia rozważań, przygotowanych na wspólną modlitwę, dotknęła niejednego serca tego wieczoru. Z zapalonymi świecami  w rękach szliśmy drogą paschalnych spotkań z Jezusem. Bogu niech będą dzięki za ten piękny wieczór spędzony u boku Zmartwychwstałego.

Ciesz się i głoś Kościele Święty, Alleluja!

Że zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Ks. Paweł Lenda, wikariusz Sanktuarium Krzyża Świętego w Olecku

Pozostałe artykuły