Jubileusze kapłańskie i zakonne

W uroczystość Maryi Panny Matki Kościoła, która jest też główną patronką diecezji ełckiej, odbyło się doroczne spotkanie w ramach świętowania jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych. W tym roku swoje jubileusze obchodziło 89 sióstr, zakonników i księży diecezjalnych. Zwracając się do czcigodnych jubilatów, biskup ełcki mówił, że dzisiaj potrzeba mocnej wiary.

Uroczystej Mszy św. odpustowej, sprawowanej w katedrze ełckiej przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W koncelebrze udział wzięli księża jubilaci z diecezji wraz z bp. Adrianem Galbasem SAC, a wśród uczestników zgromadziły się osoby życia konsekrowanego z całej diecezji.

„Dziękujemy Bogu za dar życia, łaskę powołania i wypraszamy potrzebne łaski, abyśmy to posłannictwo, którym Bóg nas obdarzył jak najlepiej w swoim życiu wypełniali” – mówił bp Jerzy Mazur.

Biskup wyjaśniał, że świętowanie jubileuszu, jest najpierw po to, aby wyznać z wdzięcznością, że każdy dzień wierności w powołaniu jest łaską. „Dzisiaj świętujemy jubileusz naszej wierności Bogu w wypełnianiu powołania kapłańskiego, czy zakonnego. W tej wspólnocie radujemy się i świętujemy, że Bóg, który nas powołał i powierzył nam misje do wypełnienia nigdy z nas nie zrezygnował. Bóg w swoim miłosierdziu umacnia nas w przebaczeniu grzechów  i dotyka swoją miłością ” – tłumaczył kaznodzieja.

„Dzisiaj, kiedy Kościół potrzebuje odnowy, kiedy my wszyscy potrzebujemy pogłębienia relacji z Chrystusem, uciekamy się do Maryi, Matki Kościoła i w Jej Niepokalanym Sercu znajdujemy schronienie i umocnienie” – mówił bp Mazur.

W świetle wysłuchanego słowa Bożego biskup powiedział: „Jesteśmy zachęcani, abyśmy także i my, kapłani, osoby życia konsekrowanego, wprowadzili Maryję do swojego życia. Matka Najświętsza chce, żebyśmy Ją wzywali, żebyśmy zbliżali się do niej z ufnością, żebyśmy odwoływali się do Jej macierzyństwa. Ona pierwsza zauważa czego potrzebujemy, Ona nawet uprzedza nasze błagania. Zawierzmy w tym dniu świętowania jubileuszu siebie i to co czynimy, wszystkie dzieła nasze Matce Najświętszej. I prośmy o łaskę słuchania Boa tak, jak ona słuchała; o łaskę miłowania Chrystusa, tak jak Maryja miłowała; o łaskę trwania na modlitwie, tak jak trwała Matka Najświętsza; o łaskę służenia innym, jak służyła Maryja.    

Biskup wyraził wdzięczność Bogu za dar życia czcigodnych jubilatów, za dar kapłaństwa i profesji zakonnych. Podziękował też za wszystkich ludzi, jakich spotkali oni na swojej drodze.

Na zakończenie bp Mazur zwrócił się z prośbą do wieloletnich jubilatów, aby dzielili się z młodymi kapłanami swoim świadectwem wierności i gorliwości w posłudze. „Jesteście świadectwem, że dla Chrystusa, dla ludzi sobie powierzonych warto spalać się i ciągłe być do dyspozycji. Kapłaństwo, życie zakonne jest piękne, kiedy jest wierne. Dlatego też życzę wam tej wierności. Naśladujmy św. Józefa w tej twórczej wierności i odwadze” – mówił biskup ełcki.  

Tradycją diecezji ełckiej jest wspólne świętowanie jubileuszy 25-lecia, 30, 35, 40, 45, 50 i każdy rok po 50-leciu oraz jubileusz pierwszego dziesięciolecia święceń kapłańskich. Ks. kan. Marcin Maczan, kanclerz Kurii Biskupiej przedstawił wszystkich tegorocznych jubilatów. Wśród kapłanów, ks. prał. Edward Cwalina oraz ks. prał. Przemysław Rogowski świętują 66 rocznicę święceń kapłańskich. Najdłuższy jubileusz 81 – rocznica profesji jest świętem s. Heleny Gorajewskiej RM, posługującej w Studzienicznej.

Historia dzisiejszego święta zakorzeniona jest w polskiej czci Matki Bożej. Sługa Boży Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, w imieniu polskich biskupów, 16 września 1964 r., podczas 3 sesji soborowej wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.  Powoływał się na doświadczenie polskiego narodu, dla którego Matka Boża, obecna w dziejach Polski, zawsze była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Za zgodą papież Pawła VI to święto zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r.

mr

Pozostałe artykuły