Poświęcenie kościoła parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

„Poświecenie świątyni to ważny akt liturgiczny. Poświęcić kościół to znaczy oddać go Bogu, oddać na własność. Poświecić kościół to przywołać obecność Trójjedynego Boga, by ów budynek, dzieło pracy człowieka, wziął dla siebie na własność i zamieszkał w nim.” – przypomniał dziś w Ełku bp Jerzy Mazur.

Ordynariusz ełcki konsekrował miejscowy kościół pw. św. Rafała Kalinowskiego, którego budowa rozpoczęła się przed trzydziestu trzy laty. Uroczystość była także okazją do podziękowania księżom Salezjanom za stworzenie wspólnoty parafialnej i opiekę nad powierzonym sobie ludem.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzenie duchowni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz parafianie.

„Poświęcenie kościoła to czas szczególnej łaski i Bożego błogosławieństwa. To także czas refleksji nad znaczeniem Kościoła w życiu człowieka oraz wspólnoty parafialnej. Wszyscy tu obecni będą świadkami ważnych znaków liturgicznych: namaszczenia ołtarza i ścian olejem krzyżma świętego, okadzenia ołtarza, przykrycia go obrusem, zapalenia światła i oświetlenia świątyni. Właśnie w tych znakach uobecni się Chrystus i będzie wśród nas, by owo poświęcenie było także czasem radości dla wszystkich, którzy tworzą żywą wspólnotę Kościoła.” – mówił bp Mazur.

Duchowny powołując się na główną scenę z ołtarza głównego znajdującego się w świątyni – Przemienienie Pańskie, wyjaśniał zgromadzonym i zachęcał, że jesteśmy zaproszeni do kontemplowania przemienionego Oblicza Jezusa Chrystusa. „Kontemplujmy przemienione oblicze Pana w Eucharystii. On jest obecny w białej Hostii żywy i prawdziwy, przemieniony i uwielbiony” – mówił. „Ta scena Przemienienia Pańskiego przypomina bardzo ważną i aktualną prawdę. Uczeń Jezusa powinien, na wzór swego Mistrza, oderwać się od codziennych zajęć, wejść na górę wysoką, na spotkanie z Bogiem i wpatrywać się w świetliste Oblicze Jezusa. Tym spotkaniem  jest każda  Msza św., Sakrament Pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, pielgrzymka, modlitwa, czas spędzony z ukochaną osobą, rodziną, we wspólnocie.  Każde takie spotkanie jest przemieniające. Po każdym takim spotkaniu zawsze będziemy wracać z góry przemienieni i umocnieni” – dodał.

Do zgromadzonych parafian biskup skierował słowa otuchy, pokrzepienia oraz zachęty: „Przychodźcie uroczyście do tej świątyni, bowiem pragniecie, aby Bóg był blisko was, waszych dzieci i młodzieży, a także waszych radości i smutków. To wy sami piszecie historię tej parafii i budowy. To tutaj wy i następne pokolenia będziecie uczyć się miłości Boga oraz naszej tożsamości. Tutaj, kapłani będą Was jednać z Bogiem i prowadzić do przyjaźni i miłości z Nim. Tak dobrze się składa, że poświęcamy ten kościół w roku poświęconym Eucharystii, obchodzonym pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Dlatego szczególną modlitwą otoczcie Kapłanów Salezjanów, którzy robili wszystko, by – mówiąc językiem króla Salomona – Bóg mógł zamieszkać pośród swojego ludu”.

Salezjanie prowadzą w Ełku kluby sportowe oraz stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z nauką założyciela zakonu św. Jana Bosko wychowują przez sport.

„Trójmian wychowawczy św. Jana Bosko: rozum-religia-miłość, pozostaje ciągle aktualny i cieszymy się, że możemy go realizować na ziemi ełckiej”  – mówi dla KAI ks. dr Tadeusz Jarecki, inspektor inspektorii warszawskiej salezjanów, a zarazem były proboszcz parafii.

Parafię pw. bł.  Rafała Kalinowskiego w Ełku ustanowił biskup Edmund Piszcz dekretem z 1 września 1988 roku. 5 lat wcześniej biskup Jan Obłąk, ordynariusz diecezji warmińskiej, zwrócił się do salezjanów z prośbą o podjęcie pracy duszpastersko-wychowawczej w Ełku.

27 września 1998 roku pierwszy ordynariusz diecezji ełckiej bp Wojciech Ziemba uroczyście wmurował kamień węgielny, który poświecił Papież Jan Paweł II 06 czerwca 1991 roku i złożył akt erekcyjny w kościele. Wtedy też została odprawiona pierwsza msza święta w nowej świątyni. Wszystko dokonywało się w warunkach polowych i budowlanych. Natomiast 8 czerwca 1999 roku to dla parafii szczególna radość i zaszczyt. Ojciec Święty Jan Paweł II w drodze powrotnej po celebracji Mszy św. dokonał ze swojego Papamobile pobłogosławienia tego budującego się kościoła.

Pierwszym proboszczem nowo powstającej wspólnoty został śp. Ks. Henryk Korzeniowski SDB. Obecnie na czele wspólnoty parafialnej stoi ks. Marcin Koncewicz SDB.

ks. KZ

fot. Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku

Pozostałe artykuły