Koniec Dyspensy od Mszy niedzielnej i świątecznej

Ełk, 15 czerwca 2021 roku
N. 450/2021

DEKRET

W związku z polepszeniem sytuacji epidemicznej, oraz ustaleniach Księży Biskupów podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym dekretem odwołuję w Diecezji Ełckiej, ustanowioną 23 października ubiegłego roku dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
Od niedzieli 20 czerwca 2021 roku wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane. Zgodnie ze wskazaniami Prawa Kanonicznego nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. Brak uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem, jeśli powodem nieobecności jest choroba, niedyspozycja związana
z podeszłym wiekiem czy inny ważny powód uniemożliwiający pójście do kościoła

Treść niniejszego dekretu należy przekazać w najbliższą niedzielę do wiadomości wszystkim diecezjanom i wiernym przebywającym na terenie diecezji ełckiej.
Zachowuję w sercu wszystkich diecezjan i przybyłych gości i w modlitwie wypraszam wszystkim łaskę zdrowia, żywej wiary i Bożego błogosławieństwa.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki


Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły