Informacje o XXIX Ełckiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę A.D. 2021

„Otoczmy troską każde życie”

Szczęść Boże drodzy Pielgrzymi!!!!

Rok temu smutno pielgrzymowało się bez Was, dlatego pragnę poinformować, iż w tym roku jest możliwość wybrania się na Ełcką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.

Jestem zmuszony dokonać kilku zmian i chcę w tym miejscu, a także na internetowej stronie pielgrzymkowej oraz diecezjalnej, o tym poinformować.

Z powodu różnych uwarunkowań prawnych i nieustannie zmieniającej się sytuacji w naszym kraju podjęliśmy następujące ustalenia:

W tym roku z terenów naszej diecezji wyruszą dwie niezależne od siebie Pielgrzymki

– XXIX Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Otoczmy troska każde życie”. W jej skład wchodzą dotychczasowe grupy: Suwałki – Augustów – Jaćwingowie Ełk.

Wszelkie sprawy organizacyjne i zapisy prowadzą kapłani: Suwałki – x. Piotr Swędrowski; Augustów – x. Eryk Szamatowicz; Ełk – x. Piotr Paliwoda i x. Adrian Sadowki.

Kierownikiem tejże pielgrzymki jest x. Łukasz Kordowski

– Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę II wyruszy pod hasłem: „Otoczmy troską każde życie”.
W jej skład wchodzą dotychczasowe grupy: Sambia – Jaćwież Giżycko – Galindia Pisz. Wszelkie sprawy organizacyjne i zapisy prowadzą: Sambia – x. Tadeusz Korosteński; Jaćwież Giżycko – x. Wojciech Kondratowicz; Galindia Pisz – x. Cezary Kościuk.

Kierownikiem tejże pielgrzymki jest x. Karol Czaplicki

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to “rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu pogody ducha, uśmiechu
i radości.  Pielgrzymka wyrusza z Ełku 28 lipca (środa), natomiast wejście na Jasną Górę przewidziane jest 11 sierpnia (środa) ok. godz. 10.30. Noclegi planowane są w miejscowościach: Biała Piska, Zabiele, Dąbrówka, Sypniewo, Maków Mazowiecki, Winnica, Kazuń Polski, Kampinos, Jesionka, Głuchów, Będków, Woźniki, Wola Blakowa, Mykanów, Jasna Góra.

2. Zmiany w regulaminie:

– obowiązkowym wyposażeniem jest namiot, niezbędnik, a także jakieś osobiste naczynie do korzystania z kuchni polowej

– w pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia(nie dotyczy to udziału całych rodzin)

– nie może mieć miejsca tzw. „pielgrzymowanie dojazdowe” na weekend czy kilka dni; bierzmy udział w całości pielgrzymowania, ale istnieje możliwość dołączenie po trasie w dwóch wyznaczonych miejscach: 1 VIII w Sypniewie oraz 5 VIII w Niepokalanowie

–  zapisy na Pielgrzymkę ruszą 1 lipca; ilość miejsc jest ograniczona; liczy się kolejność zgłoszeń

– koszt tegorocznej pielgrzymki wynosi 300 zł. od osoby

3. Wyjście obu pielgrzymek nastąpi dnia 28 VII 2021 r. z Ełku.

4. Ze względu na szybko zmieniającą się sytuację dotyczącą regulacji prawnych mogą nastąpić zmiany w niektórych w/w punktach.

-informacje będą podawane na bieżąco

Przy zapisie na pielgrzymkę u Księdza Przewodnika lub Księdza Proboszcza trzeba podać: nazwisko i imię uczestnika, pesel,  wiek, parafię, dokładny adres, nazwisko opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej oraz zgodę rodziców na samodzielny udział w pielgrzymce(16 – 18 lat), numer telefonu kontaktowego, uiścić opłatę zaliczkową(100zł). Całkowity koszt tegorocznej Pielgrzymki wynosi 300 zł. Jeżeli na pielgrzymkę wybiera się rodzina, opłatę pobiera się tylko od dorosłych i od jednego dziecka. Listę pielgrzymów oraz kwotę wpisowego należy przekazać do swojego Przewodnika.

            Księża Proboszczowie otrzymają plakaty od Księży Przewodników, na których zostaną zamieszczone informacje usprawniające zapisy, organizację grupy i jej wymarsz. Podstawowe wiadomości są umieszczone na stronie internetowej: www.pielgrzymka.elk.pl oraz www.facebook.com/EPP.2011. We wszystkich sprawach dotyczących pielgrzymek na Jasną Górę można zwracać się do  ich  kierowników – ks. Łukasza Kordowskiego (ul. Ełcka 17, 12-250 Orzysz; tel.  516-237-040; email: venejk.4.4@wp.pl) oraz ks. Karol Czaplicki (ul. Pionierska 14a, 11-500 Giżycko; tel. 602-693-605; email: karol_czaplicki@wp.pl)

Szczęść Boże!

     Ks. Łukasz Kordowski

   Referat Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Diecezji Ełckiej

Ps.

Zapraszamy wszystkich wiernych oraz pielgrzymów poprzednich pielgrzymek, którzy nie będą mogli pójść w tym roku, aby dołączyli do XXIX EPP  i przyjechali do Częstochowy na dzień wejścia w dniu 11 VIII 2021, w ramach wyjazdu zorganizowanego przez parafię bądź  dekanat.  Można przyjechać bezpośrednio do Częstochowy albo uczestniczyć w ostatnim dniu wędrówki pieszej. Oto program tego dnia (11 VIII – środa):

5.00 – wyjście z Mykanowa spod kościoła – ( do Częstochowy 18 km.)

7.15 – wyjście z odpoczynku w Lubojni spod kościoła – (do Częstochowy 11 km.)

10.30 – przywitanie pielgrzymki przed szczytem Jasnej Góry

11.00 – msza św. w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

12.30 – 20.30 – czas do własnego zagospodarowania w Częstochowie

21.00 – Apel Jasnogórski

21.30 – Droga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry (prosimy o wzięcie lampionu)

23.00 – powrót do swoich parafii

Pozostałe artykuły