Pielgrzymka pracowników pomocy społecznej do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach

17 czerwca br., w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, odbyła się pielgrzymka pracowników pomocy społecznej do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Tego typu spotkanie zostało zorganizowane przez suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie już po raz piąty. W tym roku współorganizatorem wydarzenia była Caritas Diecezji Ełckiej, a do pracowników pomocy społecznej dołączyli także wolontariusze posługujący na co dzień w parafialnych zespołach charytatywnych.

Pielgrzymka połączona była z sympozjum zatytułowanym ,,Św. Brat Albert prekursorem pomocy socjalnej w Polsce” i miała na celu popularyzację postaci i przesłania świętego, którego Papież Franciszek w ubiegłym roku ogłosił patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Warto nadmienić, że decyzja ta zapadła po wniosku złożonym do władz kościelnych przez Leszka Lewoca – dyrektora MOPR w Suwałkach.

W programie pielgrzymki była Msza św., której towarzyszył śpiew Suwalskiego Chóru PRIMO pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia. Eucharystii przewodniczył bp dr Adrian Galbas SAC. Nawiązując do spotkania Chrystusa z pewnym człowiekiem pragnącym „osiągnąć życie wieczne”, biskup pomocniczy diecezji ełckiej w homilii zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo stawania się niewolnikiem pieniądza. Jako owoc wewnętrznej wolności ukazał św. Brata Alberta, który pozostawił wszystko, „aby iść za Chrystusem, widząc Go w biednych, bezdomnych, chorych, pokopanych przez życie”. Biskup podkreślił, że pomoc społeczna powinna być „pomocą człowiekowi, z którym najpierw jestem, a dopiero potem, któremu coś daję”. Zachęcał do hojności serca, mówiąc: „Lepiej pomylić się pomagając, niż pomylić się nie pomagając”. Dziękował także za ofiarną pracę instytucjom rządowym, samorządowym i kościelnym, a szczególnie pracownikom ośrodków pomocy społecznej oraz pracownikom i wolontariuszom Caritas.

Słuchacze wykładu dr. Marka Oktaby, wzbogacili swoją wiedzę na temat życia i działalności Adama Chmielowskiego jako społecznika cechującego się środowiskowym podejściem do pomagania najbardziej potrzebującym, nowatorską formułą organizacji i nastawieniem na zmianę społeczną. Wyprzedzając swoją epokę w pracy wykorzystywał on narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Wspomnieć należy chociażby o diagnozie środowiska, wywiadzie środowiskowym, czy spółdzielni socjalnej. Dokonania św. Brata Alberta stanowią inspirację do podejmowania działań w kierunku pomocy najbardziej potrzebującym i wykluczonym z różnych powodów. Jego życiowe motto stanowiły słowa: „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs sobie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, wręczył odznaczenia honorowe „Primus in Agendo” pracownikom i osobom współpracującym z MOPR w Suwałkach. Wygłosił także wykład nt. „Nowych kierunków rozwoju pomocy społecznej w Polsce”, po którym miała miejsce ciekawa i rzeczowa dyskusja.

Pielgrzymka i konferencja naukowa z pewnością wpłyną na podniesie kompetencji pracowników pomocy społecznej w zakresie służby drugiemu człowiekowi. W dzisiejszych trudnych czasach środowisko to potrzebuje przesłania i wartości towarzyszących życiu ich patrona, który stanowi niejako drogowskaz w trudnej i jakże odpowiedzialnej pracy w pomaganiu bliźnim. Udział w pielgrzymce połączonej z sympozjum był doskonałą okazją do integracji środowiska pracowników społecznych i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, wymiany doświadczeń, promowania dobrych praktyk, a tym samym do doskonalenia swojej pracy.

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Chętni uczestnicy pielgrzymki-sympozjum mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, zapoznając się z jego bogatą historią i dziedzictwem duchowym.

ks. Ryszard Sawicki

fot. ks. Tomasz Bondzio

Pozostałe artykuły