Dzień Skupienia Sióstr Przełożonych i Osób Życia Konsekrowanego

W sobotę, 19 czerwca 2021 r.  przełożone zgromadzeń zakonnych oraz osoby indywidualnych form życia konsekrowanego diecezji ełckiej przeżywały swój Dzień Skupienia w par. pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej. Temat konferencji: „Św. Józef – postrach duchów piekielnych” przedłożył ks. dr Dariusz Zalewski, dyrektor wydziału zakonnego. Mszy św. przewodniczył bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.  

W homilii skierowanej do uczestników spotkania bp Galbas mówił: „Przychodzimy do Józefa, robiąc to samo, co robiono zawsze, gdy Kościół przeżywał trudniejsze chwile. Tak było np. w roku 1870, kiedy świat który powoli wyłaził ze skutków pandemii cholery, a na skutek rewolucji przemysłowej następowała wielka emigracja ze wsi do miast. Ludzie szybko zaczęli tracić swój duchowy grunt pod nogami. Najpierw przestawali praktykować, a potem w ogóle wierzyć…”

Biskup zwrócił uwagę na aktualność encykliki o św. Józefie: Quamquam Pluries z 1889 r. Papież Leon XIII pisał: „Teraz, Czcigodni Bracia, wiecie, że czasy, w których żyjemy są niemal tak opłakane dla religii chrześcijańskiej jak najgorsze dni, które w przeszłości były najbardziej pełne cierpienia Kościoła. Widzimy, że wiara, korzeń wszystkich cnót chrześcijańskich, zmniejsza się w wielu duszach; widzimy, jak zanika miłosierdzie; młode pokolenie dorasta codziennie w deprawacji moralności i poglądów; Kościół Jezusa Chrystusa jest atakowany ze wszystkich stron przez jawne siły lub przez przebiegłość… W okolicznościach tak nieszczęśliwych i niespokojnych ludzkie środki są niewystarczające i staje się konieczne, jako jedyny środek, błaganie o wsparcie ze strony Bożej mocy” – mamy wrażenie, że mógłby te słowa napisać także papież Franciszek” – zauważył bp Adrian. 

Kolejni następcy św. Piotra, wskazując na św. Józefa podkreślali: „Nikt was bardziej nie obroni,  nikt wam lepiej nie pokaże drogi, nikt bardziej nie pomoże wam wprowadzić w życie ducha ewangelii niż św. Józef.” Dzisiaj to samo mówi papież Franciszek: „Kościele, który jesteś na wzburzonym morzu, targany skandalami, niewiarą, spadkiem gorliwości, letniością, Kościele w czasach zarazy – idź do Józefa (…)” – podkreślał biskup.

Biskup wskazał również na wartość pracy i jej znaczenie dla naszego osobistego uświęcenia.  „Ma znaczenie nie tylko to, czy pracujemy, ale też i to jak pracujemy; ma znaczenie uczciwość w podejściu do swoich obowiązków, rzetelność i solidność z jaką je wykonujemy, ma znaczenie odpowiedzialność za wykonaną pracę, chęć, by podnosić swoje zawodowe kwalifikacje, a – gdy, także jako osoby zakonne, jesteśmy pracodawcami – ma znaczenie uczciwe i sprawiedliwe traktowanie tych, którzy pracują dla nas i z naszego polecenia. Pamiętajmy, że zatrzymywanie sprawiedliwej zapłaty robotnikom jest jednym z grzechów wołających o pomstę do nieba!” – apelował bp Galbas.

Ks. Zalewski, w konferencji wyjaśniał, że św. Józef odniósł zwycięstwo w walce duchowej z Szatanem przez wiarę, czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. „Potęga wstawiennictwa św. Józefa jest niesamowita. Dlaczego tak jest? Myślę, że pierwszym motywem jest to, że Józef poprzez swoją czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, nie ma żadnego odniesienia do siebie, lecz tylko i wyłącznie do Boga. Możemy powiedzieć, że Józef, sam w sobie, już nie istnieje. Istnieje wola Boża w nim. Józef adoruje Boga w swojej codzienności” – mówił kapłan.

Prelegent wskazał na pychę Szatana, której przeciwstawił pokorę św. Józefa: „Jest przynajmniej kilka interpretacji, dotyczących Lucyfera i jego opozycji wobec Bożego planu. Jedna z interpretacji teologicznych Ojców Kościoła,najczęściej uznawana głosi, że Szatan sprzeciwił się Bogu w momencie, kiedy Stwórca objawił zastępom niebieskim fakt wcielenia. Lucyfer dał do zrozumienia Bogu: Nie będę Cię adorował, jeśli przyjmiesz naturę, która jest niższa od mojej. Przeciwstawiam się takiemu pomysłowi. Nie będę adorował Jezusa. Nie będę adorował Słowa. Nie oddając czci drugiej Osobie Boskiej, nawet wcielonej, upada wszystko. Od tego momentu Szatan staje się wielkim buntownikiem, który pragnie zniszczyć także człowieka. A Józef zatraca się w wypełnianiu woli Bożej. Wierzy nie widząc w swoim synu nic szczególnego…” 

„Na przykładzie życia i wyborów św. Józefa i my otrzymujemy skuteczne środki na zwalczanie pokus i złego ducha. Miał ogromną wiarę, praktykował ubóstwo i czystość. Jego pokora ujmuje mnie i zachwyca. Zawierzam mu swoją drogę życia konsekrowanego” – mówi jedna z uczestniczek spotkania.

Na terenie diecezji ełckiej realizuje swoje powołanie 14 zgromadzeń żeńskich oraz 6 dziewic konsekrowanych i 5wdowy konsekrowanych.

mr/ełk 

Pozostałe artykuły