Ełckie Seminarium Duchowne zaprasza

https://wsd.elk.pl/

Na mocy bulli papieskiej Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25.03.1992 r. nastąpiła reorganizacja struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. W wyniku tej przemian została utworzona diecezja ełcka. Pierwszy Biskup Ełcki, ks. bp  Wojciech Ziemba, przystąpił natychmiast do organizacji struktur w nowo utworzonej diecezji. Jedną z jego pierwszych decyzji było erygowanie diecezjalnego seminarium. W dekrecie powołującym je do istnienia napisał: Aby Kościół Ełcki mógł należycie wypełniać swoje apostolskie i kapłańskie zadania nałożone przez Chrystusa, na podstawie kanonu 232 i 237 §1 KPK (…) powołuję do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej. Powołanie do istnienia seminarium miało miejsce w Wielki Czwartek 16.04.1992 r. Nastąpiło to zaledwie w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w Ełku.

Dzisiaj, nasza wspólnota seminaryjna dziękuje Bogu i cieszy się każdym dniem, każdą osoba i każdym wydarzeniem, które utworzyły ten barwny fragment mozaiki diecezji ełckiej.

WSD EŁK W STRUKTURACH UWM

W roku 2000 Seminarium Duchowne zostało włączone w struktury nowo powstałego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od dnia 28 sierpnia 2000 roku Seminarium zostało afiliowane do wydziału Teologii.  Alumni naszej wspólnoty są jednocześnie studentami tego wydziału, a po zakończeniu sześcioletniego cyklu studiów i obronie pracy, uzyskują tytuł magistra teologii.

ABSOLWENCI

Pierwsze święcenia kapłańskie absolwentów WSD w Ełku miały miejsce 13 czerwca 1992 roku.
W dwudziestoletniej historii dziejów Seminarium świecenia otrzymało 183 absolwentów. W ciągu minionych lat absolwentami byli również kapłani pochodzący z Białorusi oraz Litwy; obecnie pracują oni w swoich rodzinnych diecezjach.

Wielu kapłanów, absolwentów naszego Seminarium, podjęło prace duszpasterską lub misyjną również poza granicami Polski. Posługują oni na rzecz Kościoła powszechnego w takich krajach jak Rosja, Ukraina, Estonia, Papua Nowa Gwinea, Brazylia, Peru, Boliwia, Włochy.

Pozostałe artykuły