Chorągiew Rycerzy Świętego Jana Pawła II w Ełku

Vivat Iesus! Totus Tuus!

Chorągiew Rycerzy Świętego Jana Pawła II w Ełku

W dniu 4 lipca 2021 r.  w parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku odbyła się niecodzienna uroczystość, a wyjątkowa w historii parafii.  Wydarzeniom przewodniczył bp. Jerzy Mazur oraz generał Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II w Polsce Krzysztof Wąsowski. Na początku powołano chorągiew rycerzy świętego Jana Pawła II przy parafii. Ceremonia miała charakter uroczysty i składała się z czterech części: 1.inwestytury Rycerskiej kandydatów do rycerstwa (inicjatorów założenia Chorągwi), 2. erygowania Chorągwi – odczytanie dekretu, 3. uczestnictwa we Mszy Świętej, 4. pierwszego Posiedzenia Chorągwi, na którym wybrani zostaną Oficerowie Chorągwi. Dziesięciu  mężczyzn  po założeniu mantulli – stroju zakonnego złożyło śluby przynależności do Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Nowi Rycerze ślubowali klęcząc i unosząc trzy palce w imię Trójcy Świętej słowa: ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE JAKO RYCERZ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II * WIERNOŚĆ BOGU, OJCU ŚWIĘTEMU I OJCZYŹNIE! * ŚLUBUJĘ WYTRWAĆ W WIERZE ORAZ NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO! * ŚLUBUJĘ POZNAWAĆ I PROPAGOWAĆ NAUCZANIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, * NIE SZCZĘDZIĆ SIŁ W POMOCY DLA SŁABYCH I POTRZEBUJĄCYCH * W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA I OJCZYZNY! * ŚLUBUJĘ RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ REGUŁY ZAKONU * TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!

 Wszyscy z przejęciem wsłuchiwali się w słowa ślubów, zwłaszcza rodziny ze wzruszeniem byli świadkami podniosłej chwili. Ksiądz bp Jerzy Mazur przewodnicząc obrzędom nałożył każdemu z osobna pektorał zakonny wypowiadając słowa: „Zacny Bracie przyjmij ten pektorał rycerski i idź za Chrystusem u boku Świętego Jana Pawła Wielkiego”. Generał Zakonu wręczył różaniec jako broń do walki ze złem z wezwaniem, aby rycerz używał go często. Z odczytanego dekretu erygującego Chorągiew Rycerzy Świętego Jana Pawła II wszyscy dowiedzieli się, że jest to 82 chorągiew w Polsce. Po przekazaniu sztandaru nowopowstałej Chorągwi przez Generała Zakonu przybyli na uroczystość rycerze Jana Pawła II z różnych części Polski w liczbie 35 wydali okrzyk rycerski na zawołanie: Vivat Iesus! odpowiadając Totus Tuus!  W kazaniu ksiądz biskup Jerzy Mazur ukazał w jaki sposób rycerze Świętego Jana Pawła II mogą naśladować naszego Wielkiego Rodaka. Pogratulował małżonkom i rodzinom nowych rycerzy. Zachęcał do oddanej i ofiarnej służby: rodzinom, Kościołowi i Ojczyźnie. Wspólne zdjęcie przy Bramie Niepodległości, gdzie nad rycerzami widniał napis patrona: „Strzeżcie Ojczyzny jak strzegły jej pokolenia przed nami żyły” zakończyło oficjalną część. Wspólna agapa uwieńczyła powołanie nowej Chorągwi. Pierwsze oficjalne spotkanie i wybór władz Chorągwi odbył się w „Izbie pamięci wizyty św. Jana Pawła II w Ełku”, która funkcjonuje przy parafii. Odtąd kolejne spotkania będą w tym szczególnym miejscu pamiątek i wspomnień o św. Janie Pawle II. Zachęcam wszystkich chętnych mężczyzn do Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II w Ełku, ale i w naszej diecezji. Naśladując Świętego Wielkiego Papieża naszego rodaka będziemy uczyć się  wzrastać w łasce u Boga i u ludzi.

Vivat Iesus! Totus Tuus!

Ks. dr. Tadeusz Białous     

Pozostałe artykuły