Informacja o pogrzebie śp. Ks. prał. Stanisława Rogowskiego

Przewielebni Kapłani,

Osoby Życia Konsekrowanego, Wierni Świeccy

Z żalem i nadzieją Życia Wiecznego informuję, że dnia 5 lipca 2021 roku odszedł do Wieczności śp. Ks. prał. Stanisław Rogowski (l. 81, 56 lat w Kapłaństwie), Kapłan emeryt Diecezji Ełckiej, długoletni proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej w Grabniku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Grabniku k. Ełku 8 lipca br. (czwartek), w kościele parafialnym pw. MB Częstochowskiej.

8.00     – wystawienie ciała Zmarłego w kościele parafialnym i czuwanie modlitewne

11.00   – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego. Homilię wygłosi J.E. Ks. Bp Józef Wysocki, Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Elbląskiej

Proszę o modlitwę za Zmarłego Kapłana oraz udział w uroczystościach pogrzebowych. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły