31 MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA PIESZA SUWAŁKI – WILNO 15 – 24/26 LIPCA 2021 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PIELGRZYMKI
Rozpoczęcie Pielgrzymki
SUWAŁKI – 15 lipca 2021 r. – godz. 7.00 Msza św. w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia. W przeddzień o godz. 21:00 spotykamy się na Apelu Maryjnym. 14 lipca trzeba dotrzeć do Suwałk, odebrać identyfikator i pakiet pielgrzyma. Wokół
kościoła można rozbić namiot, ewentualnie przenocować na korytarzu w domu parafialnym.
Zakończenie Pielgrzymki
WILNO – 24 lipca 2021 r. – uroczysta Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Po Mszy Świętej środkami komunikacji miejskiej należy wrócić do Niemieża, gdzie będzie baza Pielgrzymki. Pielgrzymi, którzy zapisali się na powrót autokarem w dniu 24 lipca, wyjeżdżają do Suwałk o godz. 18:00 z parkingu obok Ostrej Bramy. Jest także możliwość wyjazdu bezpośrednio do Warszawy o godz. 22:00 z parkingu przy kościele w Niemieżu.
UWAGA! Na poszczególne wyjazdy deklarujemy się przed wyruszeniem Pielgrzymki (patrz karta zgłoszeniowa). Przy wejściu do autobusu należy okazać identyfikator pielgrzyma – jest na nim data i miejsce docelowe podróży.
25 lipca – dzień przeznaczony na zwiedzanie. Będą zorganizowane wycieczki w mieście i do różnych miejsc na Litwie. Wyjazd autobusu do Warszawy – godz. 22:00 z parkingu przy szkole Niemieżu.
26 lipca – rano, po Mszy św. o godz. 6:30 w kościele w Niemieżu powrót tych, którzy się zapisali, autokarami do Polski. W Suwałkach będziemy około południa.
Powrót nie jest obowiązkowy, można pozostać w Wilnie.

Drodzy pielgrzymi,

poniżej przedstawiamy szczegółowy Informator dotyczący tegorocznej pielgrzymki. Jedocześnie jeszcze raz zachęcamy do ufnej modlitwy a zarazem do wyrozumiałości. Organizacja tegorocznej Pielgrzymki przysparza wiele trudności, wiele sytuacji jest niezależnych od Organizatorów, wiele rzeczy będzie jasnych i pewnych dopiero na ostatnią chwilę.

Z rzeczy pewnych:

– pielgrzymka w tym roku odbywa się niestety tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Naprawdę rozumiemy wszelkie emocje związane z tą decyzją, rozumiemy racje zarówno osób niezaszczepionych jak i zaszczepionych. Mając jednak na uwadze panujące obostrzenia i faktyczne możliwości organizacyjne, tylko udział osób zaszczepionych i ozdrowieńców jest możliwy i zapewnia dotarcie Pielgrzymki do Ostrej Bramy. Decyzja ta jest podyktowana nie tylko kwestią przekroczenia granicy ale również możliwościami organizacji pielgrzymki na całym terenie Republiki Litewskiej, na której napotykamy wiele trudności i pierwszym pytaniem władz litewskich jest zawsze pytanie o kwestię szczepień uczestników Pielgrzymki. Prosimy zatem drodzy o wyrozumiałość, a wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce w tradycyjny sposób, szczerze zachęcamy do udziału w pielgrzymowaniu duchowym licząc, że te zwariowane czasy miną i w przyszłym roku wszyscy pragnący pielgrzymować do Pani Miłosierdzia, będą w Pielgrzymce mogli wziąć udział.

– przypominamy, że każdy pielgrzym musi posiadać Unijny Ceryfikat Covid-19 (czy to w formie papierowej czy elektronicznej), a przed wejściem na Litwę jest zobowiązany do wypełnienia ankiety wjazdowej dostępnej pod adresem: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Najlepiej tę ankietę wypełnić podczas pierwszego noclegu w Krasnopolu. Będzie podczas pierwszego noclegu zorganizowany punkt pomocy dla tych, którzy będą mieli trudności z jej wypełnieniem, jednak zachęcamy – w miarę możliwości – do samodzielnego jej wypełnienia.

– Przypominamy także o zaświadczeniu lekarza pierwszego kontaktu.

– Obowiązkowo należy posiadać namiot. Do części szkół nie zostaliśmy w tym roku wpuszczeni, stąd konieczność posiadania namiotu.

Wszelkie pozostałe informacje podane są w Informatorze:

https://drive.google.com/…/1Ci…/view…

Pozdrawiamy

Organizatorzy i Biuro Pielgrzymki

Pozostałe artykuły