Informacja o pogrzebie – śp. Krzysztofa Sikory, Taty ks.kan.dr.hab. Jerzego Sikory

Przewielebni Kapłani,

Osoby Życia Konsekrowanego

Z żalem i nadzieją Życia Wiecznego informuję, że 22 lipca 2021 r. odszedł do Wieczności śp. Krzysztof Sikora (l. 84), ojciec ks. kan. dr. hab. Jerzego Sikory, prof. UKSW i wykładowcy WSD w Ełku.

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w poniedziałek 26 lipca, w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce k. Rajgrodu o godz. 12.00

Proszę o modlitwę za śp. Krzysztofa Sikorę, za ks. Jerzego i pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Zachęcam do udziału w uroczystościach pogrzebowych. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescant in pace

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły