Zaproszenie na V Kongres Ruchu „Europa Christi” i Spotkanie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

V Kongres Ruchu „Europa Christi” i Spotkanie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

pt. „W SŁUŻBIE NARODU – W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ PRYMASA TYSIĄCLECIA”

pod honorowym patronatem
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Diecezji Ełckiej

Termin: 23-24 lipca 2021 r.Miejsce: Pokamedulski Klasztor w Wigrach

23 lipca

16.00 Otwarcie

– Ks. dr Jacek Nogowski (prezes Fundacji Wigry Pro)

– Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego)

– Bp Jerzy Mazur (Biskup Ełcki)

Sesja I

16.30 Abp Stanisław Gądecki (Przewodniczący KEP), Udział katolików w działalności politycznej

17.00 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL, Teologiczny wymiar  historii narodu polskiego w nauczaniu św. Jana Pawła II

17.20 Ks. dr Jacek Nogowski (UKSW), Wspólnota Kościoła budowana przez communio i communicatio

17.40 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL), Kościół w służbie zbawczej Narodu według Prymasa Wyszyńskiego

18.00  Ks. dr Jarosław Krzewicki (Papieski Uniwersytet Angelicum), Prymasostwo w służbie Narodu według Prymasa Tysiąclecia

18.20 Dyskusja

24 lipca

09.00 Msza Święta pod przewodnictwem JE Abpa Stanisława Gądeckiego

10.00 Koncert Trio A’tre

Sesja II

10.30 Dr hab. Sebastian Skuza (Ministerstwo Finansów), Nowy ład polski w służbie Narodu

11.00 Ks. dr Ryszard Sawicki (UWM), Kameduli w służbie Narodu

11.30 Dr Tomasz Naruszewicz (PWSZ w Suwałkach), Bohaterowie Suwalszczyzny

12.00 Dr Jarosław Schabieński (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Białymstoku), Piłsudski i jego rola w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę

12.30 Dyskusja

12.45 Przerwa

Sesja III

13.00 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN), Wkład Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w normalizację stosunków między Państwem a Kościołem w Polsce po II wojnie światowej

13.30 Mgr Paweł Robak (KUL), Troska Kardynała Wyszyńskiego o osoby niepełnosprawne

14.00 Dr Agnieszka Romanko (KUL), „Ludzie pióra” w służbie Narodu według Wyszyńskiego

14.30 Dyskusja

14.45 Zakończenie

Organizatorzy:

  • Fundacja „Myśląc Ojczyzna”
  • Fundacja Wigry Pro
  • Akcja Katolicka Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
  • Program „Niepodległa” na lata 2017-2022
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Patronat Medialny: Tygodnik Katolicki „Niedziela”; Martyria

Kongres będzie transmitowany on-line: niedziela.pl

Pozostałe artykuły