31. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Wilna dotarła do celu

Po przejściu blisko 300 kilometrów i 10 dniach pielgrzymowania pątnicy z Suwałk dotarli dziś do sanktuarium Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie. Ze względu na panujące obostrzenia i wymogi faktyczne możliwości organizacyjne, w tegorocznej pielgrzymce uczestniczyły jedynie osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Na pielgrzymkowy szlak wyruszyło ok. 200 osób, w tym księża z poszczególnych grup i ekipa techniczna.

W pielgrzymce wędrowało siedem grup, którym towarzyszyli księża przewodnicy: Pomarańczowa – ks. Akacjusz Cybulski SDB, Biała – ks. Marian Chalecki SDB, Zielona – ks. Andrzej Dębski SAC, Czerwona – ks. Paweł Gacek SDB, Niebieska – ks. Waldemar Pawelec SAC, Złota – ks. Józef Majewski, Żółta – ks. Jarosław Wąsowicz SDB.

Pielgrzymów u Pani Ostrobramskiej powitali abp Stanisław Gądecki, bp Jerzy Mazur oraz ks. Tadeusz Jarecki, Inspektor Inspektorii Warszawskiej Zgromadzenia Księży Salezjanów. Wszyscy pątnicy leżąc krzyżem dziękowali Bogu i Matce Najświętszej za przeżyty czas rekolekcji w drodze. Zwieńczeniem osiągnięcia celu była wspólna Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, którą  pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, Homilię do pielgrzymów wygłosił bp Mazur.

W homilii biskup ełcki podkreślał wielkość godności człowieka. „Nie przestraszyliście się pandemii koronawirusa. Zeszliście z kanapy i weszliście w pielgrzymie buty, by pielgrzymując pokonać kolejny etap w życiu razem z Maryją i z Chrystusem”– mówił biskup.

Wyrażając wdzięczność za trud pielgrzymowania, biskup wskazał na gotowość Matki Najświętszej do niesienia pomocy. „Każdy krok na pielgrzymim szlaku z Suwałk do Wilna prowadził was do Maryi, która daje ukojenie, pomoc i nadzieję. W Jej Niepokalanym Sercu przez te dziewięć dni znajdowaliście schronienie pocieszenie, pouczenie, opiekę. Maryja zawsze prowadzi nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy droga przez Maryje do Jezusa jest nie tylko aktualna, ale szczególnie zadana nam przez Pana Boga na ten trudny czas” – mówił kapłan.

Zwracając się do pątników bp Mazur dziękował za podjęty trud. Podkreślając, że wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami, to „jako uczniowie misjonarze jesteśmy powołani do świętości i ewangelizacji”.

„Jesteśmy powołani przez Boga, abyśmy całym naszym życiem byli głosicielami Ewangelii. Abyśmy zawsze i wszędzie głosili i dawali świadectwo o Jezusie, by inni mieli taką radość w sercu jak wy macie dzisiaj, by inni mieli serca napełnione prawdziwym szczęściem jak dzisiaj są wasze napełnione przez Jezusa Chrystusa” – zaapelował przewodniczący Komisji KEP ds. Missji.

Nawiązując do hasła, które towarzyszy pątnikom, biskup ełcki podkreślił, że „od Jezusa zawsze odchodzi się przepełnionym miłością, miłosierdziem, nadzieją, pokojem. Tak też od Matki zawsze wychodzi się wysłuchanym”.

Dzisiaj każdy podkreślał swą radość, gdyż szczęśliwie dotarli do celu mimo bąbli na nogach i zmęczenia. Jest to pierwsza pielgrzymka, której przewodnikiem był ks. Michał Słojewski SDB. W roli kwatermistrza wspomagał go ks. Aleksander Mastalerz SDB. Ks. Słojewski, kierownik pielgrzymki podkreślał, że ta pielgrzymka była szczególnym czasem łaski. Zaznaczył, że „wyjątkowość pielgrzymki polegała m.in. na tym, że udało się pokonać tę trasę i spotkać tych ludzi, z którymi pielgrzymi spotykają się od lat”. Wskazał, że „darem pielgrzymki jest też doświadczanie wspólnoty”. Wyrażając wdzięczność wszystkim, dzięki którym pielgrzymka doszła do skutku, przyznał, że pielgrzymka nie należała do najłatwiejszych.

„Było dużo skupienia, czas na przemyślenia, na modlitwę. Każdego dnia bardzo mocno odczuwaliśmy wsparcie modlitewne pielgrzymów duchowych. Nasze pielgrzymowanie się nie kończy, a dopiero zaczyna, bo wszystko czego doświadczyliśmy w czasie tych rekolekcji w drodze, ma za zadanie w nas pracować” – dodał ks.Słojewski

Suwalska pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła do Ostrej Bramy w 1991 r., po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Kult Matki Ostrobramskiej od stuleci rozwijał się nie tylko wśród Polaków, ale także Litwinów, Łotyszy, Białorusinów i Ukraińców. Zapoczątkowana przed laty przez księży salezjanów pielgrzymka ostrobramska stała się dla tysięcy pątników już tradycyjną, wakacyjną drogą do Boga.

rr

Pozostałe artykuły