XVI Diecezjalne Dożynki w Białej Piskiej

W sobotę 4 września 2021 r., diecezja ełcka dziękowała Bogu za plony. Gospodarzami diecezjalnych dożynek była parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej wraz z Urzędem Miasta oraz Ełcką Kurią Biskupią.

Ks. kan. Piotr Butrymowicz, proboszcz parafii w Białej Piskiej, w słowie powitania, zwracając się do gospodarzy mówił, że cennym czasem był rok przygotowań i modlitwy.  „Naszym modlitwom towarzyszyła Matka Najświętsza, która jest pośród nas w znaku figury. Modliliśmy się o to, aby praca rolników owocowała obfitością darów ziemi ale też i wzrastania duchowego. Każdego dnia doświadczamy, jak Bóg troszczy się o nas. Dzisiaj gromadzimy się, aby Bogu dziękować” – mówił kapłan.  

Świętowanie Diecezjalnych Dożynek na stałe wpisało się już tradycję. Każdego roku wybrana parafia wraz z samorządem przygotowuje diecezjalne dziękczynienie za plony i trud pracy na roli oraz zaprasza do udziału wszystkie gminy i sołectwa z diecezji. Beata Sokołowska, burmistrz Białej Piskiej jako gospodarz uroczystości podkreśliła, że Dożynki są czasem wyrażania szczególnej wdzięczności Panu Bogu i rolnikom za ich codzienny trud. Dożynkom w Białej Piskiej towarzyszyło hasło: „Zgromadzeni z Maryją dziękujmy Bogu za Eucharystie i plony”. 

Centralnym punktem uroczystości dożynkowych była Msza św., której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, a oprawę muzyczną sprawował Chór Kameralny z Pisza.

W homilii bp Jerzy Mazur zwrócił uwagę na szczególny wymiar pracy na roli. Mówił: „To dzień dziękczynienia Bogu Trójjedynemu za plony, za „z-boże”, a więc za to, co w żniwnym trudzie „z Bożego” obdarowania, „z Bożej” łaski rolnicy zebrali. Pragnieniem naszym jest, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego i by był sprawiedliwie dzielony. Chleb jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, czyli jest owocem współpracy człowieka z Bogiem. Dlatego dziękujemy wam, rolnikom za waszą trudną, ciężką pracę na roli, która nie zawsze i przez wszystkich jest doceniana.”

Biskup odwołując się do codzienności rolnika zauważył, że nasze zajęcia, obowiązki i praca mogą być drogą do uświęcenia. „Drodzy rolnicy, którzy zawsze broniliście naszej Ojczyzny, także i dzisiaj jest potrzebne świadectwo waszej wiary w Boga i zawierzenia Bogu. Dlatego za św. Janem Pawłem II mówię: „Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim” – apelował pasterz diecezji.

„Rolnik, który uświęca dzień Pański staje się przodującym przykładem ucznia Chrystusa, który potrafi najlepiej rozróżnić dzień powszedni od dnia Pańskiego. Jest to wyznanie wiary rolnika, które na jego ustach brzmi najbardziej autentycznie lub przynajmniej powinno tak wybrzmieć: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie, Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić twe dobre imię” (Psalm 54)  – zachęcał bp Mazur.

Jednak też biskup podkreślił,że rolnik, który nie oddaje chwały i czci Bogu w dzień Pański zdradza Pana szabatu bardziej niż inni. Obyśmy jako ludzie wiary mogli powtarzać za pierwszymi chrześcijanami: „Nie możemy żyć bez Niedzieli, bez Eucharystii”. Pozostańcie wierni tradycjom waszych ojców. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i z Bogiem swoje rolnicze dzieła kończyli. Trwajcie w wierze w Boga i zawierzajcie się Jemu oraz zawierzajcie wszystko to co czyniciewołał hierarcha.

„Dzisiaj, tym, którzy uderzają w naszą godność, naszą wiarę trzeba zdecydowanie powiedzieć, jak uczył nas Prymas Tysiąclecia „non possumus” – nie możemy i modlić się o ich nawrócenie. Troszczmy się o chleb dla drugiego człowieka, dla przyszłych pokoleń. Trzeba tak gospodarzyć, tak zarządzać, aby przyszłe pokolenia Polaków, mieszkańcy tej ziemi mogli spokojnie żyć w pokoju i dobrobycie, radości i nadziei, w wierze i miłości. To jest Boża perspektywa” – wyjaśniał biskup ełcki.

Na zakończenie bp Jerzy Mazur pobłogosławił chleby, którym kapłani przełamali się ze wszystkimi uczestnikami dożynek. Tradycyjnie też, każdy z uczestników mógł wziąć przygotowane woreczki z poświęconym ziarnem.

Został rozstrzygnięty konkurs na wieńce dożynkowe, na który zgłoszono 37 wieńców i pomysłowych form żniwnych. Pierwsze nagrody tym razem trafiły do miejscowości: Nowe Drygały, Sejny i Pogorzel Wielka, jednakże gratulacje i słowa uznania należą się wszystkim, którzy podjęli się trudu wykonania wieńców. Jak podkreślały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, wieńce przygotowuje się kilka miesięcy i bardzo mocno związane jest z naszą polską, wiejską tradycją, którą należy kultywować. 

Świętowanie Diecezjalnych Dożynek w Białej Piskiej miało również aspekt artystyczny oraz kulinarny. Liczne sołectwa przygotowały poczęstunek oraz prezentację rodzimych Zespołów. 

Gospodarzem Diecezjalnych Dożynek w przyszłym roku będzie Lipsk. Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim służbom porządkowym, które czuwały nad bezpieczeństwem uroczystości oraz sponsorom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania Diecezjalnych Dożynek w Białej Piskiej.

mr

Pozostałe artykuły